Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Kontakty Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Kontakty Rady vlády SR pre prevenciu kriminality  |  Kontakty na krajských koordinátorov prevencie kriminality

Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09

Mgr. Petra Barnová

Tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK
Telefón 02/48 59 22 45

Národná zástupkyňa EUCPN, Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Telefón 02/48 59 22 04

Adresa pre poštové zásielky

Kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Drieňová, 812 72 Bratislava 1