Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Vláda prerokovala hodnotiacu správu o plnení úloh zo stratégie prevencie kriminality

05. 06. 2019

Na tvorbe viac ako 417 536 projektov a aktivít v rámci prevencie kriminality sa v roku  2018 podieľalo najmenej 3100 osôb. Informuje o tom Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018, ktorú 4. júna 2019 predložila ministerka Denisa Saková na rokovanie kabinetu.

V roku 2018 bolo zásadným cieľom trojúrovňového systému riadenia spoločnosti plniť úlohy v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na úrovni národnej, regionálnej a miestnej. Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej správa bola hlavne o prevencii kriminality. "To znamená, že v správe sa zhodnocujú jednotlivé opatrenia, ktoré v rámci danej trestnej činnosti robíme. Správa zhodnocuje, že je pokles nápadu trestnej činnosti," skonštatovala s tým, že je to zhruba o 4800 trestných činov v roku 2018 menej ako v roku 2017. Aj to mohla podľa jej slov ovplyvniť zvýšená činnosť policajtov v preventívnych aktivitách.

Mnoho projektov je orientovaných na deti a mládež

"Čísla hovoria, že sa máme tento rok zamerať na tieto dve veci, a to nárast detskej kriminality a nárast trestných činov pod vplyvom návykových látok," skonštatovala Denisa Saková v súvislosti s nárastom podnetov v oblasti detskej kriminality. Povedala, že pripravených je viacero preventívnych aktivít, ktoré budú možno musieť podľa jej slov robiť častejšie alebo razantnejšie. Ako príklad uviedla prednášky, školenia či interaktívne workshopy pre školákov, na ktorých s nimi hovoria, čo môžu dávať na internet a čo nie. Situáciu podľa jej slov netreba podceňovať, nemyslí si však, že je alarmujúca.

Seniori

V súvislosti s detskou pornografiou doplnila, že ak dôjde k trestnému činu či oznámeniu trestnej činnosti, tak podľa jej slov informujú napríklad prevádzkovateľa konkrétnej stránky, aby príspevok stiahol. "Samozrejme, chceme sa dopátrať odkiaľ ten príspevok pochádza, kto bol autor príspevku, aby sme vedeli na odbore počítačovej kriminality toto všetko riešiť ako trestný čin," dodala.

V súvislosti s nárastom trestných činov detskej pornografie  bude tejto téme venovať zvýšenú pozornosť aj  Expertná  skupina pre prevenciu kriminality detí a mládeže zriadená pri Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Pri tvorbe efektívnych opatrení v oblasti prevencie kriminality, ktoré vychádzajú zdola nahor, tak budú aj naďalej použité miestne a regionálne poznatky z praxe na vytváranie preventívnych opatrení na národnej úrovni.

Úlohy  prevencie kriminality boli v trojúrovňovom systéme diferencované:

  • na národnej úrovni boli zabezpečované úlohy najmä koncepčného, legislatívneho, koordinačného, ekonomického, poradensko-informačného či iniciačného a výkonného charakteru,
  • na regionálnej a miestnej úrovni boli plnené úlohy vyplývajúce z reálnej situácie stavu, štruktúry a dynamiky kriminality v danom území.

Zásadným cieľom aj v roku 2018 bolo pokračovanie v tvorbe efektívneho a spoľahlivo fungujúceho systému prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR, ktorý je otvorený a flexibilný, tak aby pôsobil na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality so zámerom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. 

Na plnení úloh v oblasti prevencie kriminality sa podieľali aj mimovládne organizácie, občianske združenia, školy, školské zariadenia, vedecko-výskumné inštitúcie, cirkevné organizácie, samospráva a ďalšie subjekty.