Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Uznesenie RVPK č.1 z 27. mája 2019 k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2018 (37,1 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 849 z 8. decembra 2010 k návrhu štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (189,6 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 162 z 2. marca 2011 k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (173,9 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 492 z 13. júla 2011 k návrhu na odvolanie z funkcie a vymenovanie do funkcie tajomníka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (176,5 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 zo 14. decembra 2011 k návrhu stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 (201,2 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 823 z 19. decembra 2011 k návrhu na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (180,6 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471 z 19. septembra 2012 k návrhu na zmenu štatútu a na vymenovanie členov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (191,8 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 577 z 24. októbra 2012 k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (177,8 kB) pdf
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 36 z 23. januára 2013 k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (177,6 kB) pdf
Uznesenie RVPK č. 1 z 10. októbra 2014 k návrhu projektov na schválenie Rade vlády SR pre prevenciu kriminality a poskytnutiu dotácií na ich financie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014 (3,5 MB) pdf
Uznesenia RVPK č. 2 až 8 z 10. okóbra 2014 (316,8 kB) pdf
Uznesenia RVPK č. 2 až 7 z 20. apríla 2015 (214,4 kB) pdf
Záznam zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zo dňa 26. novembra 2015, uznesenia RVPK č. 1-8 z 26. novembra 2015 (756,5 kB) pdf