Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

KR - Myjava

Zoznam vykonaných úloh a opatrení:

-       riadenie sa opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika a MV SR,

-       vyrozumenie o vyhlásení MS 12.03.2020,

-       zasielanie informácií a pokynov na obecné úrady,

-       zabezpečenie ochrany zamestnancov a činnosti OU podľa pokynov MV SR,

-       vyrozumenie o rozšírení núdzového stavu 18.03.2020 a 27.03.2020,

-       odborné poradenstvo obciam pri zabezpečení OOPP a dezinfekcie vytypovaných priestorov,

-       NsP Myjava boli uložené úlohy informovať zamestnancov o uložení pracovnej povinnosti a predložiť na OÚ zoznam zamestnancov s pracovnou povinnosťou,

-       príprava realizácie Nariadenia vlády SR č. 77/2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie,

-       na hraničnom prechode Vrbovce zabezpečenie pitného režimu, OOP a dezinfekcie rúk pre prípadných repatriantov, ktorí nevyužili určený hraničný prechod pre návrat do SR, dezinfekcie priestorov,

-       podklady od obcí pre priebežnú úhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce,

-       odborné poradenstvo starostov ,vedúcich centier sociálnych služieb, NsP pri realizácii ZP,

-       poradenstvo v jednotlivých oblastiach pri NS, HM, opatrenia UVZ.