Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2023, sobota
 

KR - Rimavská Sobota

12. 03. 2020, 6:00 hod. -  informovanie obcí na území okresu o vyhlásení MS, zvolanie rokovania BRO ohľadom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území okresu RS. Vyžiadanie informácií od starostov obcí, aké opatrenia vykonali prípadne vykonávajú ohľadom opatrení s vírusom COVID-19. Podľa informácií z obcí, starostovia na vlastné náklady šijú ochranné rúška pre svojich obyvateľov. V miestnom rozhlase informujú občanov o dodržiavaní bezpečnostných opatrení nariadených hlavným hygienikom SR. Na základe úlohy so sekcie krízového riadenia MV SR  zaslanej 29. 3. 2020, výjazdová skupina vykonala obhliadku hraničného prechodu  Kráľ – Banréve, a zaslala požadované informácie. Obce naďalej zabezpečujú a prerozdeľujú ochranné rúška pre zamestnancov a obyvateľstvo, zabezpečujú nákupy potravín a liekov s donáškou do domu pre ohrozené skupiny obyvateľov. Vykonávajú kontrolnú činnosť na dodržiavanie karanténnych opatrení a otváracích hodín predajní a prostredníctvom miestnych obecných rozhlasov informujú o prijatých opatreniach.

14. 04. 2020: Dňa 07. 04. 2020 zamestnanci OKR v spolupráci s členmi občianskeho združenia GEMERAN o. z. prepravili a postavili na hraničnom priechode Kráľ – Banréve stan ZS1. Okresný úrad Banská Bystrica zapožičal vybavenie do predmetného stanu a OR HaZZ RS nainštalovalo do stanu vykurovanie a osvetlenie. Od 07. 04 2020 sa na hraničnom priechode Kráľ – Banréve strieda služba zo zamestnancov Okresného úradu Rimavská Sobota v dvoch denných smenách  (od 06:00 hod. – 14:00 hod. a od 14:00 hod. – 22:00 hod.). Dňa 06. 04. 2020 zabezpečili zamestnanci OKR prevoz 3 repatriantov z hraničného priechodu do karanténneho strediska v Turčianskych Tepliciach. Dňa 12. 04. 2020 zabezpečili zamestnanci OKR prevoz 1 repatriovanej tehotnej ženy z hraničného priechodu do domácej karantény v obci Kráľ.

20. 04. 2020:Obce naďalej realizujú opatrenia popísané vyššie. Dňa 16. 04. 2020 koordinovali zamestnanci OKR prevoz 1 repatriovanej ženy z hraničného prechodu do karanténneho strediska Lešť. Dňa 17. 04. 2020 zamestnanci OKR vykonali varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v zmysle platného plánu VaV na základe uznesenia vlády SR č. 233 zo 16. 04. 2020.

27. 04. 2020: Obce naďalej realizujú opatrenia

schválené Ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR. Zabezpečujú ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky. V obecnom rozhlase naďalej informujú občanov o nových opatreniach, ktoré schvaľuje Ústredný krízový štáb a hlavný hygienik SR.  Zriadili samostatné telefonické linky pre občanov v prípade potreby nákupu a donášky potravín.

04.05. 2020:  Obce naďalej realizujú opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR. Na hraničnom priechode kráľ – Bánréve sa strieda služba zo zamestnancov Okresného úradu Rimavská Sobota v dvoch denných smenách (od 06:00 hod. – 14:00 hod. a od 14:00 hod. – 22:00 hod.).

11.05. 2020

Obce naďalej realizujú schválené opatrenia. Zamestnanci Okresného úradu Rimavská Sobota slúžia na hraničnom prechode Kráľ – Bánréve v rovnakom režime.

12. 03. 2020, 6:00 hod. -  informovanie obcí na území okresu o vyhlásení MS, zvolanie rokovania BRO ohľadom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území okresu RS. Vyžiadanie informácií od starostov obcí, aké opatrenia vykonali prípadne vykonávajú ohľadom opatrení s vírusom COVID-19. Podľa informácií z obcí, starostovia na vlastné náklady šijú ochranné rúška pre svojich obyvateľov. V miestnom rozhlase informujú občanov o dodržiavaní bezpečnostných opatrení nariadených hlavným hygienikom SR. Na základe úlohy so sekcie krízového riadenia MV SR  zaslanej 29. 3. 2020, výjazdová skupina vykonala obhliadku hraničného prechodu  Kráľ – Banréve, a zaslala požadované informácie. Obce naďalej zabezpečujú a prerozdeľujú ochranné rúška pre zamestnancov a obyvateľstvo, zabezpečujú nákupy potravín a liekov s donáškou do domu pre ohrozené skupiny obyvateľov. Vykonávajú kontrolnú činnosť na dodržiavanie karanténnych opatrení a otváracích hodín predajní a prostredníctvom miestnych obecných rozhlasov informujú o prijatých opatreniach.

14. 04. 2020: Dňa 07. 04. 2020 zamestnanci OKR v spolupráci s členmi občianskeho združenia GEMERAN o. z. prepravili a postavili na hraničnom priechode Kráľ – Banréve stan ZS1. Okresný úrad Banská Bystrica zapožičal vybavenie do predmetného stanu a OR HaZZ RS nainštalovalo do stanu vykurovanie a osvetlenie. Od 07. 04 2020 sa na hraničnom priechode Kráľ – Banréve strieda služba zo zamestnancov Okresného úradu Rimavská Sobota v dvoch denných smenách  (od 06:00 hod. – 14:00 hod. a od 14:00 hod. – 22:00 hod.). Dňa 06. 04. 2020 zabezpečili zamestnanci OKR prevoz 3 repatriantov z hraničného priechodu do karanténneho strediska v Turčianskych Tepliciach. Dňa 12. 04. 2020 zabezpečili zamestnanci OKR prevoz 1 repatriovanej tehotnej ženy z hraničného priechodu do domácej karantény v obci Kráľ.

20. 04. 2020:Obce naďalej realizujú opatrenia popísané vyššie. Dňa 16. 04. 2020 koordinovali zamestnanci OKR prevoz 1 repatriovanej ženy z hraničného prechodu do karanténneho strediska Lešť. Dňa 17. 04. 2020 zamestnanci OKR vykonali varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v zmysle platného plánu VaV na základe uznesenia vlády SR č. 233 zo 16. 04. 2020.

27. 04. 2020: Obce naďalej realizujú opatrenia

schválené Ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR. Zabezpečujú ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky. V obecnom rozhlase naďalej informujú občanov o nových opatreniach, ktoré schvaľuje Ústredný krízový štáb a hlavný hygienik SR.  Zriadili samostatné telefonické linky pre občanov v prípade potreby nákupu a donášky potravín.

04.05. 2020:  Obce naďalej realizujú opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR. Na hraničnom priechode kráľ – Bánréve sa strieda služba zo zamestnancov Okresného úradu Rimavská Sobota v dvoch denných smenách (od 06:00 hod. – 14:00 hod. a od 14:00 hod. – 22:00 hod.).

11.05. 2020

Obce naďalej realizujú schválené opatrenia. Zamestnanci Okresného úradu Rimavská Sobota slúžia na hraničnom prechode Kráľ – Bánréve v rovnakom režime.

Zamestnanci odboru KR, starostovia obcí, zamestnanci zdravotníckych zariadení.

14.04. 2020:Členovia občianskeho združenia GEMERAN o. z. – VW multivan

04.05.2020: prebehlo testovanie, výsledky testovania u zamestnancov a klientov - všetky výsledky boli negatívne. Stav v DD a DSS Rimavská Sobota je nezmenený. Zamestnanci naďalej zotrvávajú v práci 24 hodín po dobu 7 dní (služba 24/7), v počte 13 zamestnancov.

Dodržiavanie a plnenie úloh Ústredného krízového štábu SR, Nariadenia  Hlavného hygienika SR a ďalšie pokyny z ústredných orgánov.