Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

KR - Poltár

Monitorovanie celkovej situácie.Koordinácia krízových štábov obcí  pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva.

Inventarizácia odberných oprávnení.

Vykonanie aktualizácie karty obce HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia  dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov.Pravidelné zasielanie informácii primátorom miest a starostom obci o usmerneniach a opatreniach Ústredného krízového štábu, hlavného hygienika Slovenskej republiky, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov. Oslovenie obcí v územnom obvode okresu Poltár z dôvodu náboru dobrovoľníkov pôsobiacich v dobrovoľníckych organizáciách na výkon dobrovoľníckej činnosti v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

14. 04. 2020: Vykonanie vyrozumenia o obmedzení voľného pohybu osôb počas vyhláseného núdzového stavu v období od 08. 04.  do 13. 04. 2020.
Preverenie a vytypovanie karanténnych zariadení v rámci okresu v zmysle Usmernenia MV SR č. 3  a Uznesenia vlády č. 218.
20. 04. 2020: Vykonanie vyrozumenia o rozšírenom núdzovom stave vyhlásenom od 00:00 hod dňa 18. 04. 2020
27. 04. 2020: Koordinácia postupu s dotknutými subjektmi okresu pri realizácii opatrení HM v zmysle Usmernenia MV SR č. 4 zo dňa 20.4.2020. Oboznámenie primátorky a starostov obcí okresu s koordinovaným postupom pri karanténe osád.
04. 05. 2020: Pravidelné zasielanie informácii primátorom miest a starostom obci o usmerneniach a opatreniach Ústredného krízového štábu, hlavného hygienika Slovenskej republiky, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov.
11. 05. 2020: Vyčíslenie nákladov na záchranné práce obcí okresu za obdobie od 12. 03. do 09. 04 2020.