Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Tlačové informácie


:

RSS


Rezort vnútra v plnom nasadení pri povodniach
06. 06. 2013

Sekcia krízového riadenia MV SR zriadila informačnú linku o povodňovej situácii: 02/4859 3333.   V súvislosti s povodňovou situáciou prijalo MV SR bezpečnostné opatrenia vo všetkých svojich záchranných zložkách. Policajní funkcionári spolupracujú so samosprávami jednotlivých...

Ministerstvo vnútra pomohlo vyriešiť dlhotrvajúci neriešený kritický stav vodného diela na toku Račková v obci Pribylina
15. 05. 2013

Na základe podnetu starostu obce Pribylina zaslal Obvodný úrad Liptovský Mikuláš na sekciu krízového riadenia MV SR informáciu o krízovom stave vodnej nádrže toku Račková. Starosta obce Pribylina vyjadril znepokojenie nad dlhodobým nedoriešeným   majetkovoprávnym stavom vodnej nádrže...

Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach
10. 05. 2013

Utorok 7. mája 2013 sa niesol v znamení Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti o nebezpečenstve nevhodného správania na železničných priecestiach, ako aj o zavedení JIČ (jednotného identifikačného čísla) železničných...

Linka 112 v detskej relácii STV Fidlibum
02. 05. 2013

Aj deti by mali vedieť, na čo slúži linka tiesňového volania 112. Na základe tejto myšlienky vznikla spolupráca Slovenskej  televízie a MV SR. Európske číslo tiesňového volania 112,  ktoré na Slovensku funguje od roku 2002 a slúži na privolanie pomoci v tiesni, teda v ...

Slovenská jednotka LYNX Commando patrí medzi európsku špičku
25. 04. 2013

Medzinárodné európske protiteroristické cvičenie ATLAS Common Challenge, ktoré sa konalo 17. apríla v priestoroch strednej umeleckej školy v Kolárove, pod velením slovenského Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru,  sa vysielalo naživo do zriadeného situačného centra...

Slovenská operátorka linky 112 získala európsky titul "výnimočný operátor"
18. 04. 2013

Mjr.  Mgr. Slavomíra Korduliaková, ktorá pracuje na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline,  sa svojím profesionálnym a duchaplným prístupom  v náročnej život ohrozujúcej situácii  dostala medzi najlepších záchranárov a operátorov čísla...

Ocenili najlepších záchranárov
12. 04. 2013

Slávnostný ceremoniál 7. ročníka projektu Zlatý záchranársky kríž sa uskutočnil 11. apríla v priestoroch historickej budovy SND v Bratislave. Ide o nadrezortné ocenenie záchranárov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému, profesionálnej i laickej verejnosti. Poslaním...

Nové detekčné prístroje pre Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
22. 03. 2013

Nové detekčné prístroje pre Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL) získali špičkové detekčné prístroje v hodnote 478.390,80 €. Obstaranie  týchto prístrojov pre KCHL, aj pre ďalšie záchranné zložky Ministerstva vnútra SR umožnil...