Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

10. výročie tiesňovej linky 112 na Slovensku

01. 07. 2013

Logo 112

1. júla 2013 oslavuje linka tiesňového volania 112 svoje desiate výročie fungovania na Slovensku. Jednotné číslo tiesňového volania 112 funguje v Európskej únii už viac ako 20 rokov. K oficiálnemu zavedeniu čísla 112 došlo v roku 1991 na základe Rozhodnutia Rady o zavedení jednotného európskeho čísla tiesňového volania.  Okrem členských štátov EÚ je možné dovolať sa na 112 taktiež v Turecku, Nórsku, Srbsku, Islande a v Chorvátsku, ktoré sa dňa 1. júla stáva 28. členským štátom EÚ. Číslo 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok, životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať na číslo tiesňového volania 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne, z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu, telefónnej búdky. Výhodami čísla 112 v porovnaní s inými tiesňovými číslami je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 bez SIM karty. Slovenská republika je krajinou s veľmi dobrým povedomím o  čísle tiesňového volania 112 ako jednotnom európskom čísle tiesňového volania. Svedčí o tom aj skutočnosť, že za minulý rok bolo na linke 112 prijatých 1 564 913 hovorov. Operátori sa ešte stále vo veľkej miere stretávajú so situáciami, kde odpoveď volajúcich na otázku odkiaľ volajú vyzerá asi takto: operátor- „Odkiaľ voláte?“ volajúci – „z telefónu“  operátor – „no to vidím, ale odkiaľ?“  volajúci – „z domu“

Volajúci veľa krát povie až na 3-4 pokus miesto kde sa nachádza, a toto je vec ktorá v prípade, že ide o život uberá dôležité sekundy. Preto vždy,  keď sa dovoláte na tiesňovú linku 112 povedzte operátorovi: Čo sa stalo, kde sa stalo, komu sa stalo a kedy sa stalo.

Avšak ľudia volajú, aj keď pomoc nepotrebujú. Príkladom je pani zo Žiliny, ktorá v priebehu 24 hodín zavolala cca 600 krát. Treba však podotknúť, že sankcia za zneužitie tiesňovej linky 112 sa môže vyšplhať až na 1659 eur.

Svoj sviatok oslavuje každoročne aj linka 112. Tým dátumom je 11. február, od roku 2009 oficiálne označený EÚ ako Deň 112 (Day 112). Pri príležitosti tohto dňa prebiehajú v Slovenskej republike od roku 2009 rôznorodé aktivity zamerané na zvýšenie povedomia občanov o čísle 112 a jeho propagáciu. V blízkej budúcnosti nadobudne využitie čísla tiesňového volania 112 nový rozmer zavedením systému eCall do automobilov. Progresívne riešenie, prostredníctvom ktorého bude možné automaticky alebo manuálne vytočiť číslo 112 v prípade tiesňovej situácie priamo z automobilu. Predpokladá sa, že zavedenie systému eCall zachráni približne 2500 ľudských životov ročne. Tento systém bude povinný vo všetkých členských štátoch Únie do roku 2015.

Práca operátorov 112 býva každoročne oceňovaná v rámci udeľovania prestížneho európskeho ocenenia 112 Award. V tomto roku cenu v kategórii "výnimočný operátor" získala slovenská operátorka tiesňového čísla 112 a príslušníčka HaZZ Mjr.  Mgr. Slavomíra Korduliaková  za pomoc pri záchrane života 16-ročného dievčaťa, ktoré cestou zo školy uviazlo v snehovej kalamite. Dievča sa muselo brodiť hlbokým snehom a nevedelo nájsť smer domov. Podchladené, dehydrované a vyčerpané zavolalo na číslo tiesňového volania 112. Slavomíra Korduliaková počas jednej hodiny poskytovala obeti psychologickú podporu a vzájomnou komunikáciou ju udržiavala pri živote. Vedela, že dievča sa nemôže prestať hýbať a sadnúť si, pretože by mohla zaspať a zomrieť. Záchrannú akciu komplikovalo to, že dievča nevedelo udať popis miesta, kde sa nachádza. Operátorka komunikovala s matkou obete a starostom obce, aby pomohli pri určovaní jej lokalizácie. Hasiči dievča našli do hodiny v zlom zdravotnom stave a okamžite ju transportovali do nemocnice.

Z praxe môžeme uviesť aj niekoľko ďalších prípadov, s ktorými sa operátori LTV 112 stretávajú.

1.prípad
Chlapec, ktorého deti v škole šikanovali a doma ho bili rodinní príslušníci, volal opakovane na linku 112.  Operátori LTV 112 sa neuspokojili len s konštatovaním, že chlapec zneužíva linku, o prípade sa navzájom informovali  a rozhodli sa preveriť situáciu cez políciu. Po prešetrení prípadu chlapec bol umiestnený dočasne do detského domova , kde sa mu začal, podľa jeho vyjadrení, spokojnejší život.

2. prípad
Deti sa hrali v opustenej budove. Chlapec sa zrazu prepadol cez 2 poschodia, bol zavalený sutinami, betónom. Všetky ostatné deti sa v strachu rozutekali a ostal bez pomoci. Našťastie mal pri sebe mobil a s plačom si privolal  cez 112 pomoc. Úžasné boli operátorky z LTV 112 a LTV 155. Prvá upokojila plačúceho chlapca a vyzistila detaily situácie, v ktorej sa nachádzal, miesto a tel. číslo na jeho mamu.  Druhá operátorka s ním aktívne rozprávala až do príchodu záchranárov.

Dokonca napriek závažným poraneniam pomohol záchranárom na mieste tým, že vystrčil ruku zo sutín. Na jeho radosť v hlase, keď začul prichádzajúcu pomoc ohlasovanú záchranárskymi sirénami, operátorka nikdy nezabudne.

Viac informácií o fungovaní a aktivitách spojených s jednotným číslom tiesňového volania 112 možno nájsť na stránkach: www.112foundation.eu, www.eena.org, prípadne na facebookovom profile https://www.facebook.com/112emergency.