Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

19. stretnutie generálnych riaditeľov civilnej ochrany V4

19. 06. 2019

V4_8059

V rámci končiaceho slovenského predsedníctva V4 sa v dňoch 17. - 19. júna 2019 vo Vysokých Tatrách uskutočnilo v poradí už 19. stretnutie generálnych riaditeľov civilnej ochrany členských štátov Vyšehradskej skupiny. Na najvyššej úrovni jednotlivé členské štáty V4 zastupovali: z Českej republiky František Vavera, námestník generálneho riaditeľa HZS ČR, z Maďarska Zoltán Góra, generálny riaditeľ Národného generálneho riaditeľstva pre krízové riadenie, z Poľska Tadeusz Jopek, zástupca veliteľa Štátneho hasičského zboru a zástupca veliteľa Národnej civilnej obrany a zo Slovenska Marián Dritomský, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Otvorenia 19. stretnutia generálnych riaditeľov civilnej ochrany členských štátov Vyšehradskej skupiny sa zhostil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. Privítal všetkých zúčastnených a zdôraznil nezastupiteľný význam podobných stretnutí. V úvodnej reči spomenul symboliku, keďže stretnutie sa konalo práve v miestach, ktorými sa pred 15 rokmi prehnala veterná smršť a jej následky sú pozorovateľné dodnes.

Nosnou témou a spoločným menovateľom tohto dôležitého stretnutia bol význam a  angažovanosť dobrovoľníckych organizácií, najmä zborov dobrovoľných hasičov v rámci ochrany obyvateľstva. Na úvod predstavil slovenské prístupy k tejto problematike hostiteľ, následne hostia. V nasledujúcich dňoch hostiteľ uskutočnil ukážky činnosti, techniky a vybavenia Horskej záchrannej služby SR, Hasičského a záchranného zboru SR a dobrovoľníckych zborov. Na záver oficiálnej časti bola zúčastnenými podpísaná spoločná deklarácia, záväzok k ďalšej spolupráci a zároveň potvrdenie toho, že predstavitelia krajín V4 majú seriózny záujem pokračovať v nastolenej tradícii dobrých susedských vzťahov. Posledný deň stretnutia sa niesol v znamení terénnych skúseností. V dopoludňajších hodinách mali hostia možnosť vyviesť sa na Lomnický štít a získať tak predstavu o náročných podmienkach záchrany vo vysokohorskom teréne. Následne sa zúčastnili na prebiehajúcom cvičení modulu hasenia lesných požiarov HaZZ, ktoré sa vo Vysokých Tatrách konalo, a ktoré bolo unikátnou príležitosťou zoznámiť sa s technikou, pracovnými postupmi a vybavením záchranných zborov zblízka a  v praxi.

19. stretnutie generálnych riaditeľov pre civilnú ochranu bolo bezpochyby platformou pre výmenu odborných informácií a skúseností všetkých zúčastnených a zároveň dôstojným ukončením slovenského predsedníctva V4. Kombinácia odborných príspevkov s praktickou demonštráciou, profesionálna, zároveň však priateľská a otvorená atmosféra a vytvorenie pracovného prostredia s jedinečnou možnosťou priamych interpersonálnych kontaktov na najvyššej možnej úrovni v danom kontexte, tak bola potvrdením nielen slovenských odborných kapacít, ale aj tradičnej slovenskej pohostinnosti.

Dominika Reynolds
Sekcia krízového riadenia MV SR