Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

33. medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca

12. 12. 2019

20191212_094125_resized_1

Zrejme posledným veľkým medzinárodným podujatím tohto roka bola 33. medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorá sa konala od 9. do 12. decembra  v švajčiarskej Ženeve. Sekcia krízového riadenia MV SR sa tohto humanitárne významného podujatia zúčastnila vôbec po prvý krát, a stala sa tak súčasťou slovenskej delegácie pozostávajúcej zo zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva obrany SR, slovenského Červeného kríža a prirodzene zamestnancov stáleho zastúpenia SR pri OSN.
Tohtoročná konferencia sa niesla z znamení motta „Act Today, Shape Tomorrow“ (konaj dnes, formuj zajtra) a jej primárnym objektom záujmom boli životy ľudí postihnutých ozbrojenými konfliktmi, katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami. Cieľom konferencie bolo už tradične ovplyvniť globálny humanitárny program a preskúmať súčasné a budúce výzvy ovplyvňujúce ľudí a existujúce spoločenstvá.

Medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného polmesiaca je najvyšším poradným orgánom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (Hnutie), na ktorom sa vysoké zmluvné strany Ženevského dohovorov stretávajú so zložkami Hnutia za účelom diskusie o dôležitých humanitárnych záležitostiach, a zároveň sa na tejto úrovni prijímajú spoločné záväzky. Je to jedinečné nepolitické fórum, konajúce sa zvyčajne každé štyri roky, na ktorom majú zložky Hnutia rovnaký hlas ako štáty – zmluvné strany.  Zároveň  je táto medzinárodná konferencia, popri „Humanitárnom týždni“ („HNPW“ - Humanitarian Networks and Partnership Week), konajúcom sa každoročne v Ženeve začiatkom roka, zrejme najvýznamnejším fórom ponúkajúcim priestor na stretnutie a diskusiu aktérov pôsobiacich v oblasti humanitárneho práva, v tomto prípade najmä priestor na stretnutie sa národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ktorých je v súčasnosti na celom svete 191) so zástupcami Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC); za účasti pozorovateľov, medzi ktorých patria humanitárne organizácie, OSN a niekoľko jej špecializovaných agentúr, ako aj rôznych vládnych a mimovládnych organizácií a ďalších humanitárnych partnerov.

Konferencia bola rozdelená do troch tematických blokov: Medzinárodné humanitárne právo, Posun zraniteľnosti a Dôvera v humanitárne akcie. Každý tematický blok bol súčasne spojený s priestorom pre vystúpenia národných delegácií a rokovaniami o navrhnutých rezolúciách súvisiacich s konkrétnou tematikou. Tohtoročná konferencia bola významná aj z toho pohľadu, že v roku 2019 si pripomíname 70. výročie prijatia Ženevských dohovorov z roku 1949. 33. medzinárodná konferencia tak vytvorila vhodný čas a priestor pre členov konferencie, aby opätovne potvrdili svoj záväzok v oblasti medzinárodného humanitárneho práva a usilovali sa o jeho úplné uplatňovanie a vykonávanie, a to najmä na vnútroštátnej úrovni. Slovenská republika sa k tomuto záväzku v plnej miere hlási a usiluje o jeho napĺňanie, čo sme verejne deklarovali počas vystúpenia zástupcu MZVaEZ SR na tomto fóre.

Dominika Reynolds
SKR MV SR