Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Ako požiadať MV SR o výnimku z karantény?

06. 05. 2020

Viacero kategórií zamestnancov a ďalších osôb pri prechode štátnej hranice má výnimky z povinnej karantény. Výnimky určil hlavný hygienik opatrením. V odôvodnených prípadoch, ktoré opatrenie hygienika neupravuje, môže výnimku z karantény udeliť Úrad verejného zdravotníctva SR, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády v jeho pôsobnosti.

 

O udelenie výnimky  /na základe bodu 6 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29. apríla 2020/, ktorá obsahovo patrí do kompetencií ministra vnútra SR, môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára

 

Pred odoslaním formulára nezabudnite pripojiť naskenované v jednom dokumente:

  1. doklad k životnej situácii, na základe ktorej žiadate o výnimku z karantény /úmrtný list pri pohrebe, doklad z matriky pri svadbe, atď.../
  2. potvrdenie o zaplatení alebo objednaní na testy

Osoba s udelenou výnimkou z povinnej karantény je totiž povinná preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín /v odôvodnených prípadoch možno požiadať o výnimku aj  z tejto povinnosti/.

Ak úrad verejného zdravotníctva výnimku schváli, budeme Vás informovať e-mailom, ktorý uvediete vo formulári.