Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Aktuálne aktivity ministerstva vnútra v súvislosti s príchodom osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

05. 01. 2023

02 - Vo VKC v hlavnom meste našlo pomoc už viac ako 6 300 Ukrajincov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aktívne a nepretržite pracuje na optimalizácii a zefektívňovaniu poskytovania služieb spolu s dostatočným zabezpečením materiálno-technického vybavenia v súvislosti s osobami utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine.

Na základe schváleného kontingenčného plánu došlo k úpravám poskytovania služieb z pohľadu miesta a rozsahu. Podľa vypracovaného dokumentu sa aktuálne Slovensko nachádza vo fáze 0, čo znamená, že počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR nepresiahol dva dni po sebe počet 5 000 a zároveň neboli naplnené ďalšie kritériá, ktoré by vyžadovali aktiváciu fázy 1.

Kritériá, na základe ktorých dôjde k aktivácii jednotlivých fáz kontingenčného plánu

  1. výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie na Ukrajine a eskalácia vojenských operácií na východe a juhu Ukrajiny,
  2. zvýšenie počtu vnútorne vysídlených osôb na území Ukrajiny, pričom špecifická pozornosť bude venovaná situácii v Zakarpatskej oblasti,
  3. výrazný nárast počtu ľudí z Ukrajiny denne prichádzajúcich do SR.

Fáza 0 /pohotovosť/

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou do 5 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.

Fáza 1

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou medzi 5 000  a 8 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch alebo na základe vyhodnotenia ostatných kritérií.

Fáza 2

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou vyšší ako 8 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch alebo na základe vyhodnotenia ostatných kritérií.


 Počas predchádzajúcich mesiacov prebiehali intenzívne prípravné práce v okolí troch hraničných priechodov, kde sa vytvorilo kontajnerové zázemie (vrátane skladových priestorov)vhodnejšie do zimného prostredia tak pre hraničných koordinátorov ako aj pre vybrané mimovládne organizácie, ktoré podpísali s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci.

Na najväčšom hraničnom priechode Vyšné Nemecké sú aktuálne zastúpené tri mimovládne organizácie a to Mareena, ktorá sa stará o prevádzku areálu, Maltézska pomoc - poskytuje pre prichádzajúcich občerstvenie a základné informácie,  a medzinárodná organizácia IOM - poskytujúca základné informácie pre prichádzajúcich odídencov z Ukrajiny. Zázemie v priestore má pre prípad aktivácie fázy 1 plne pripravené aj Slovenský červený kríž. Materiálno-technické vybavenie je zabezpečované ministerstvom vnútra v riadiacej pôsobnosti Okresného úradu Košice, ktorý plní úlohu koordinátora ako Regionálny operačný štáb (v minulosti v Sobranciach). 

Miera kooperácie štátu a mimovládneho sektora bola v priebehu roka výrazne posilnená, čo vo výsledku pomáha nie len obom stranám, ale najmä tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Takáto koordinácia v oblastiach personálnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenie funguje na podobných princípoch aj v iných európskych štátoch a pre zvládanie kríz je jednou z najoptimálnejších.

 Vyšné Nemecké je zároveň hraničným priechodom, ktorý disponuje možnosťou núdzového ubytovania v dvoch vykurovaných stanoch s podlahou a ďalším vybavením ako postele, vankúše a prikrývky. Stany disponujú 24-hodinou obsluhou a kapacitou 15 osôb. V súčasnosti zvyknú v priestore prespať 1 - 2 osoby za noc. V noci je koordinátorom Sekcie krízového riadenia odídencom v prípade záujmu ponúknutá možnosť transferu do tranzitného centra v Michalovciach, ktoré je plne v kompetencii ministerstva vnútra.

 Na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence sú vytvorené podobné zázemia prispôsobené ich veľkosti bez lôžok. Na oboch priechodoch je prítomná Slovenská humanitná rada a v prípade aktivovania fázy 1 majú už ministerstvom vnútra predpripravené kontajnerové pracoviská Slovenský červený kríž a IPčko.

 Kyvadlová doprava mikrobusmi pre prichádzajúcich odídencov počas dňa, v rámci  Slovak Help aj naďalej umožňuje odídencom po prvom prekročení hraníc využiť služby bezplatnej prepravy v autobusovej, železničnej a mestskej doprave.

Úlohou hlavného hraničného koordinátora Sekcie krízového riadenia zodpovedného za tri hraničné priechody a tranzitné centrum v Michalovciach je nie len dozor nad fungovaním a poskytovanie podpory pre jednotlivé priechody, mimovládne organizácie a tranzitné centrum, ale tiež agregovanie informácií pre strategickú úroveň riadenia v Bratislave.

Na základe pozorovaní môžeme povedať, že osoby, ktoré v súčasnosti prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, majú viac informácií o možnostiach, ktoré môžu využiť. Zároveň majú - na rozdiel od začiatku vojny - pripravený plán, teda cieľ, za ktorým idú. Odídenci vyhľadávajú sami tranzitné centrum, aby mohli požiadať o štatút dočasného útočiska.

Tranzitné centrum v Michalovciach prešlo viacerými úpravami. Najvýraznejšou zmenou bolo presunutie všetkých poskytovaných služieb do vnútra mestskej športovej haly. Stany v bezprostrednej blízkosti haly stoja aj naďalej, sú však zazimované v tzv. pohotovostnom režime.

Pracoviská cudzineckej polície registrujúce odídencov do dočasného útočiska v tranzitnom centre sa presunuli do priestorov vestibulu. Hracia plocha tak slúži ako núdzové ubytovanie v prípade väčšieho prílevu odídencov. V súčasnosti je v hale 70 lôžok, kapacita sa dokáže zvýšiť až na 200 osôb, pričom budú môcť byť využité aj ďalšie kapacity v exteriérových stanoch pri hale a núdzový stanový tábor v areáli strednej školy v Michalovciach.

V tranzitnom centre v Michalovciach sú aj naďalej poskytované služby psychologickej pomoci (IPčko), pomoci pri informovaní o ubytovaní a zamestnaní (Slovenská humanitná rada), či doprave. Poslednú míľu, teda dopravu a poskytnutie strednodobého ubytovania, zabezpečujú pracovníci Sekcie krízového riadenia a okresných úradov.

Cieľom rezortu vnútra je v tejto fáze odbremeniť núdzové kapacity samospráv. Osobám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, preto hľadáme prostredníctvom krajských koordinátorov rovno dlhodobejšie ubytovanie, ktoré zároveň poskytuje lepšie podmienky na začlenenie sa do našej spoločnosti.

Tranzitné centrum v Michalovciach je zároveň využívané ako Blue dot - bezpečné miesto pre dospelých a deti prevádzkované Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a UNICEFom Denne jeho služby využíva asi  20 osôb.