Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Civilná ochrana pomáhala pri požiari skládky odpadu v Topoľčanoch a pred možným ohrozením obyvateľstva toxickými látkami

18. 05. 2012

hasiči

Na ulici Pod Kalváriou v Topoľčanoch horela 16. mája od 13:50 do 19:25 skládka nebezpečného odpadu, od ktorej sa oheň rozšíril aj na obytný dom. Zranili sa štyri osoby a obývanie prišlo 38 osôb. Zamestnanci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Topoľčany im poskytli 38 karimatiek a diek a o náhradné ubytovanie sa postaralo Mesto Topoľčany, v nevyužívanej škole.

K požiaru privolali hasičov, príslušníkov Policajného zboru a o 16. hodine požiadali koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému o vyslanie Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany (KCHL) Nitra na meranie koncentrácie nebezpečných látok. Meranie sa konalo od 17:40 do 19:35 hodiny. KCHL zistilo zvýšenie koncentrácie nebezpečných látok a odporučilo občanom, aby neotvárali okná v blízkom okolí od požiaru. Išlo o jednorazové zistenie toxických látok v ovzduší, ktoré boli dôsledkom horenia nebezpečných odpadov. V okolí skládky požiaru (45 až 50 m od zdroja) nezistili žiadne nebezpečné látky, ktoré by mali vplyv na život a zdravie civilného obyvateľstva. V zóne do 100 m od zdroja požiaru bol preventívne zakázaný vstup. Nepovolané osoby na zásah z tohto priestoru po dohode s veliteľom zásahu a príslušníkmi Policajného zboru okresného riaditeľstva Topoľčany vyviedli von do bezpečnej zóny. K priamemu ani nepriamemu ohrozeniu obyvateľstva nedošlo.