Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Čo robiť počas povodní, záplav a prípadnej evakuácie

07. 06. 2013

IMG_4215

 

 

 

 

 

ZÁSADY SPRÁVANIA SA OBYVATEĽSTVA

PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

• vytipujte si bezpečné miesto, ktoré v prípade povodne nebude zaplavené vodou,
• hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
• pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
• pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
• ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
• pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat,
• upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
• pripravte si evakuačnú batožinu.

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny

• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
• predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
• prikrývka, spací vak,
• vrecková lampa, sviečka a zápalky,
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
• pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť

• u detí 15 kg,
• u dospelých 25 kg,
• 5 kg príručnej batožiny.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

• opustite ohrozený priestor,

• netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
• v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie alebo krízového štábu,
• v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

• nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
• zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
• informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
• kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.


Pokyny pre obyvateľstvo v prípade nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia:

1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
7. priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu!

Na stránke minv.sk v sekcii civilná ochrana a krízové riadenie (http://www.minv.sk/?rady-pre-obcanov) nájdu obyvatelia bližšie informácie a inštrukcie, ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.