Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Cvičenie IDMEX (International Disaster Management Exercise)

18. 09. 2019

IDMEX 2019 karibik

V období 14. – 18. septembra 2019 sa v exotickom prostredí holandského Karibiku (patria sem ostrovy Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius) uskutočnil nový typ cvičenia vo formáte tzv. „Plug-In“, kedy do prebiehajúceho vojenského cvičenia s názvom Royal Dutch Navy Caribbean Cost 2019 sa pričlenil prvok civilnej ochrany aj so slovenským zastúpením. Cvičenie IDMEX (International Disaster Management Exercise) sa organizovalo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a hostiteľskými organizáciami, pričom poskytlo reálne podmienky na otestovanie medzinárodnej aktivácie mechanizmu civilnej ochrany vrátane vzájomného pôsobenia záchranárskych modulov, technických tímov, európskeho tímu civilnej ochrany, inštitúcií pod správou OSN s osobitným zameraním na širšiu reakciu na núdzové situácie, vrátane humanitárnych a iných príslušných medzinárodných aktérov, berúc do úvahy aj občiansko-vojenské vzťahy. Navrhnuté scenáre poskytli možnosť precvičiť podporu EÚ a jej členských štátov na rozsiahle katastrofy v oblasti Karibiku (hurikány a iné extrémne prejavy počasia, sopečná aktivita, vlny tsunami a ďalšie). Slovenská republika bola zastúpená vybranými členmi modulu ETC – Dočasné núdzové ubytovanie, ktorý zriaďuje Hasičský a záchranný zbor, v spolupráci s Asociáciou Samaritánov SR a dvoma expertmi zo sekcie krízového riadenia (Mgr. Pavol Baričič, Mgr. Ing. Dominika Reynolds), ktorí tvorili súčasť európskeho tímu civilnej ochrany. Ďalších účastníkov cvičenia tvorili zástupcovia modulov z Rakúska, Holandska, Španielska, Českej republiky a ostatní experti, pochádzajúci z členských štátov mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Náročné miestne podmienky preverili schopnosti všetkých zúčastnených, ktorí pomáhali miestnej civilnej ochrane zvládnuť náročnú úlohu – spamätať sa po zničujúcom hurikáne „EURIAN“ a zvládnuť rýchlu a efektívnu pomoc. Táto problematika bola o to aktuálnejšia, pretože ešte stále prebiehajú reálne operácie na Bahamách po pustošení hurikánu Dorian. Preto takéto formy odbornej prípravy veľmi napomáhajú k spoločnej pripravenosti na akékoľvek mimoriadne udalosti.