Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Do povodňami postihnutého Slovinska poputuje ďalšia pomoc v podobe 4 nákladných vozidiel – sklápačov

28. 08. 2023

slovinsko-vdaka-ilustr

Slovenský tím, ktorý aj naďalej poskytuje pomoc pri povodniach v Slovinsku v lokalitách v povodí rieky Savinja, bude v pondelok 28. augusta 2023 vystriedaný ďalšími pracovníkmi. K vyslaniu sú pripojené aj ďalšie 4 nákladné vozidlá – sklápače, ktoré budú slúžiť na presun naplaveného materiálu z postihnutých oblastí.

Vozidlá poskytol rovnako ako rýpadlá Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., a to aj s kvalifikovanou obsluhou. Koordináciu vyslania pomoci zabezpečuje sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

V reakcii na nedávne povodne v súčasnosti slovenský tím operuje v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v troch lokalitách v povodí rieky Savinja v Slovinsku.  V týchto lokalitách pokračuje s odstraňovaním naplavenín, rozširovaním a hĺbením korýt riek a úpravou brehov. So zástupcami ďalších krajín EÚ si zároveň poskytujú technickú pomoc v prípade potreby.

Pomoc Slovinsku

Prvá časť tímu sa zameriava na lokalitu Spodnja Rečica, kde upravuje breh a odstraňuje naplavený materiál. V tejto lokalite sa podarilo rozšíriť tok rieky a znižovať hladinu, čím sa situácia v oblasti zlepšuje. Naplavený materiál je odvážaný nákladnými vozidlami slovinskej diaľničnej spoločnosti a správy povodia na dočasnú skládku, odkiaľ bude neskôr využitý pri zemných úpravách v oblasti. Pridruženou činnosťou bude odstránenie naplavených stromov a konárov z brehu.

Druhá časť tímu pracovala v obci Okonina, kde sa zaoberala upravovaním brehu a odstraňovaním nánosov a naplavených stromov.

V uplynulých dňoch došlo k presunu do obce Letuš, kde je na pravej strane brehu rieky Savinja naplavený materiál, tzv. ľavica. Ľavý breh je vymytý do vzdialenosti asi 15 metrov od pôvodného koryta. Úlohou druhého tímu je v súčasnosti presunúť naplavený materiál z pravej strany a obnoviť tak pôvodný ľavý breh.

Pomoc Slovinsku

Tretia lokalita sa nachádza v oblasti Planina, kde pracovníci SVP, š. p. odstraňujú nánosy kameňa a sutiny, ktoré zasahujú do obývaných oblastí.

„Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. vykonávajú práce pod vedením vyslaného stavbyvedúceho spoločne so zástupcom povodia rieky Savinja. Koordinuje sa aj komunikácia s miestnymi a zahraničnými tímami a civilnou ochranou. Dohľad nad koordináciou a komunikáciou zabezpečuje pridelený koordinátor sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR,” vysvetľuje generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová. 

Slovinci sú vďační za medzinárodnú pomoc

Slováci majú zázemie v miestnej škole v obci Rečica v oblasti Savinji a spolupracujú s ostatnými tímami, ktoré poskytujú pomoc v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Tím Slovenskej republiky sa snaží poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc postihnutým oblastiam a vyjadruje vďaku za prejavenú solidaritu a podporu miestnych obyvateľov.

Medzinárodná pomoc vyslaná do Slovinska predstavuje spolu 26 bagrov, 39 iných vozidiel, 11 mostov, 4 vrtuľníky a 15 sklápačov.
Viac ako 235 príslušníkov z európskych krajín bolo nasadených do Slovinska na podporu núdzovej odozvy.

V koordinácii s Koordinačným centrom reakcie na núdzové situácie (ERCC) a UCPM Ukrajina taktiež predložila bilaterálnu ponuku pomoci, z ktorej Slovinsko prijalo 51 zasahujúcich príslušníkov s 19 vozidlami.

ERCC je v kontakte so slovinskými orgánmi, aby malo aktuálne informácie o všetkých potrebách a prioritách. Väčšina tímov bola nasadená do regiónu Savinjska s operačnou základňou v Rečica ob Savinji.

Prečítajte si tiež: