Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Európsky deň 112 na Slovensku patril deťom

09. 02. 2010

dievca-tvar-ilustracka

Slovensko sa vstupom do Európskej únie zaviazalo používať jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Medzi naše záväzky patrí aj dostatočná propagácia a osveta súvisiaca s linkou 112 a jej správnym používaním jednotlivými cieľovými skupinami. Práve deti sú jedným z dôležitých klientov systému, tvoria až 22 percent hovorov. Zároveň pomerne často linku aj zneužívajú.

Na Slovensku sa Deň 112, ktorým je 11. február,  oslavuje už druhý rok. Kým minulý rok sme na číslo 112 upozorňovali prostredníctvom televíznych spotov a sms správ širokú verejnosť, tento rok sa cieľovou skupinou stali deti a mládež. Linku 112 totiž využívajú rovnako ako iné skupiny občanov a zaslúžia si výnimočnú pozornosť, aby vedeli, čo robiť ak sa nachádzajú v tiesni. Deti a mládež sú taktiež skupinou, ktorá linku 112 využíva pomerne často na neoprávnené volania. Vzdelávaním by sme chceli pomôcť k zníženiu takýchto hovorov, ktoré blokujú prichádzajúce hovory ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

V Deň 112 sa prihovárame deťom a mládeži na všetkých koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému, ktoré sú zároveň centrami linky 112. Každé koordinačné stredisko ponúka program pre 10 – 30 detí z vybraných škôl. Cieľom Dňa 112 je priblížiť fungovanie linky 112 v praxi. Pre deti je pripravená prehliadka strediska, v niektorých strediskách aj výstava techniky – hasičských a policajných áut, sanitiek, či špeciálnych vozidiel pre chemické laboratóriá civilnej ochrany, ktoré sú tiež súčasťou integrovaného záchranného systému. Deti majú možnosť uvidieť, ako funguje lokalizácia a identifikácia volajúceho, na základe ktorého vieme už dnes zistiť nielen polohu volajúceho v tiesni, ale v prípade zneužitia linky aj jeho telefónne číslo alebo dokonca výrobné číslo telefónu pokiaľ telefonuje bez vloženej SIM karty.

Deti si vypočujú niektoré ukážkové hovory demonštrujúce ako volať, alebo naopak nevolať na linku 112. Niektoré strediská do programu zahrnuli aj simuláciu hovoru na linku 112 a následné poskytnutie prvej pomoci na figuríne. Počas dňa 112 bude predstavená aj interaktívna elektronická kniha „eBook“, ktorá cez videá, kvízy a diskusné námety moderným a atraktívnym spôsobom komunikuje témy o prvej pomoci a linke 112.

Na oslavách Dňa 112 na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému v Prešove sa už 10. februára (streda) zúčastní aj štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre integrovaný záchranný systém Jozef Buček. Pri tejto príležitosti predstaví na tlačovej besede 10. februára o 10:30 pilotný projekt modernizácie prešovského koordinačného strediska, ktorý by sa časom mal implementovať aj na všetkých ostatných koordinačných strediskách.

Časový harmonogram Dňa 112 v regiónoch /141, 97 kB, rtf/

(RTF, 145 kB)