Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Informačný systém registra adries pomôže najmä zložkámi Integrovaného záchranného systému

25. 10. 2011

112logo-great

Ministerstvo vnútra chce pomôcť policajtom, hasičom a záchranárom, aby sa čo najrýchlejšie dostali k tomu, kto ich potrebuje. Pripravili sme preto projekt Register adries. Ide o ďalší projekt Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/, na ktorom pracujeme.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 


V súčasnosti neexistuje presná evidencia adries. Register obyvateľov totiž obsahuje len údaje o obytných adresách. Nový register bude obsahovať všetky existujúce adresy na území Slovenska. V zozname budú adresné body v priestorových súradniciach záväzných súradnicových systémov. Všetky stavebné objekty tak bude možné jednoznačne identifikovať. Údaje bude možné využiť v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranárov, policajtov alebo hasičov. Uľahčíme tiež prácu poštám, podnikateľom alebo obciam. Keď napríklad polícia, hasiči alebo záchranári dostanú telefonát so žiadosťou o pomoc a adresou, budú presne vedieť, kam majú ísť. Na ich mape sa im totiž ukáže miesto, kde sa nachádza adresa telefonujúceho.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v marci 2010. Výsledok verejného obstarávania bol oznámený v máji minulého roka. Minister vnútra Daniel Lipšic po nástupe do svojej funkcie dal preveriť všetky projekty Operačného programu informatizácie spoločnosti. Projekt Register adries sme rozhodli ponechať, lebo zefektívni integrovaný záchranný systém. Ministerstvo vnútra preto dnes podpísalo zmluvu s dodávateľom projektu, spoločnosťou NESS Slovensko, a.s. Cena za projekt je vyše 8,15 milióna €. Pričom až 75% je hradených z rozpočtu Európskej únie, zvyšok zo štátneho rozpočtu.