Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Jedenásteho februára si pripomíname Európsky deň 112

07. 02. 2014

Logo112 - velke

 Štáty Európskej únie sa v utorok 11. februára 2014 už po šiestykrát zapoja do aktivít organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa 112. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšenie povedomia občanov o existencii a fungovaní čísla, ktoré im môže zachrániť život. Napriek skutočnosti, že jednotné číslo tiesňového volania 112 začalo fungovať už viac ako pred dvadsiatimi rokmi, na základe prieskumu (Eurobarometer, 2012) len jeden zo štyroch Európanov vie, že je použiteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najväčším povedomím verejnosti o 112, ako o jednotnom čísle tiesňového volania (57 %).   

„Propagácia 112 prostredníctvom Európskeho dňa 112, ktorý sa koná 11. februára od roku 2009, je mimoriadne dôležitá. Na európskej úrovni je však potrebné neustále uskutočňovať aktivity zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o čísle tiesňového volania 112“, povedal Demetrios Pyrros, predseda Poradného výboru Európskej asociácie čísla tiesňového volania (EENA). V členských štátoch sa budú pri príležitosti Európskeho dňa 112 organizovať rôzne podujatia. Vo väčšie krajín sú cieľovou skupinou aktivít deti, ktorým strediská príjmu volaní na 112 pripravia prezentácie a dni otvorených dverí. V niektorých štátoch je zvykom vytvárať živé symboly 112 alebo propagovať číslo prostredníctvom praktických ukážok zásahu záchranných zložiek. Viac informácií o programe pri príležitosti Európskeho dňa 112 možno nájsť na stránke: http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/the_112_events/european_112_day.html

Deň 112

Európsky deň 112 si tento rok opäť  pripomenie aj Slovenská republika. Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému, ktoré prijímajú tiesňové volania na 112, pripravujú bohatý program predovšetkým pre deti a mládež. Cieľová skupina je zvolená zámerne, keďže sú to práve deti, ktoré sa podieľajú na vysokom počte neoprávnených volaní na 112. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky chce aj touto cestou prispieť k zníženiu počtu neoprávnených hovorov, ktoré môžu blokovaním linky tiesňového volania zamedziť prístup k 112 tým ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Propagačné aktivity budú mať preto nielen edukačný, ale aj osvetový charakter.   

V Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach budú môcť v utorok 11. februára 2014 deti z vybraných škôl navštíviť koordinačné strediská integrovaného záchranného systému, ktoré im priblížia každodennú prácu operátorov 112. Súčasťou prehliadok budú prezentácie fungovania čísla tiesňového volania 112, ako aj základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Deti sa tak budú mať možnosť priamo zoznámiť nielen s prácou operátorov, ale tiež s prácou samotných záchranárov – hasičov, policajtov i zdravotníkov. Dozvedia sa, čo treba spraviť ak sa ocitnú v situácii, kedy je ohrozený život, zdravie alebo majetok a ako sa poskytuje prvá pomoc.


Európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. júla 2003. Okrem členských krajín sa na číslo možno dovolať aj v niektorých iných štátoch, ako napríklad v Turecku, Nórsku, Srbsku a na Islande. Hovor na linku tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu, telefónnej búdky). Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj bez SIM karty. V roku 2013 bolo v Slovenskej republike na číslo 112 prijatých 1 559 045 hovorov.