Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany vykonali v roku 2022 viac ako 2 800 analýz

19. 01. 2023

kontrolne-chemicke-lab3

Medzi základné zložky integrovaného záchranného systému patria aj kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL CO), ktoré fungujú pod Ministerstvom vnútra SR. Pôsobia v nich špičkoví odborníci na chemické a radiačné analýzy. V roku 2022 vydalo Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR 57 príkazov pre nasadenie KCHL CO. Celkovo pracovníci vykonali počas roka 2022 viac ako 2 800 analýz. 

Počet zásahov KCHL CO presahuje počet vydaných príkazov, keďže niektoré udalosti si vyžadovali opakované výjazdy s viacnásobným odberom vzoriek a meraní, na ktoré sa už príkaz nevydáva. Úlohou zamestnancov kontrolných chemických laboratórií je najmä prieskum a meranie ovzdušia, odoberanie vzoriek podozrivých – väčšinou neznámych látok – a ich chemická alebo radiačná analýza. V rámci sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra fungujú tri takéto laboratóriá: v Nitre, Jasove a Slovenskej Ľupči. Expertnú činnosť vykonávajú priamo v teréne alebo v laboratóriách na domovských pracoviskách.

Kontrolné chemické laboratórium

V roku 2022 bol potrebný výjazd či vykonanie rozboru KCHL CO pri 20 mimoriadnych udalostiach. Experti KCHL CO boli vyslaní k požiarom vrátane požiarov skládok odpadu, dopravným nehodám s únikom nebezpečnej látky, nálezom neznámych alebo nebezpečných látok či nahláseným zápachom v byte. Vykonávali tiež monitoring ovzdušia počas záchranných prác pri odstraňovaní PCB látok v Chemko Strážske a významných podujatiach s bezpečnostnými opatreniami (napríklad návšteva prvej dámy USA na hraniciach s Ukrajinou, Majstrovstvá Európy v hádzanej a Majstrovstvá Európy malom futbale, konferencia GLOBSEC). 

V súvislosti s vojnou na Ukrajine patrili k ich činnosti prednášky a školenia o radiačnej problematike (teória žiarenia, meranie expozície, dávok, ochrana a opatrenia) pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a okresné úrady.  Súčasťou ich práce sú tiež cvičenia a prezentačné aktivity pre verejnosť.

Kontrolné chemické laboratórium

KCHL CO poskytujú súčinnosť v oblasti detekčných a analytických prác pre záchranné a bezpečnostné zložky ako Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor, ale aj ďalšie subjekty: okresné úrady, samosprávy, Slovenská inšpekcia životného prostredia či Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Zasahujú aj v prípade odôvodnených podnetov, ktoré ohlásia občania prostredníctvom tiesňových liniek.

Príkazy pre KCHL CO vydáva centrálne monitorovacie a riadiace stredisko na základe žiadosti veliteľa zásahu na mieste vzniku mimoriadnej udalosti prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému alebo na základe žiadosti Policajného zboru.

Počet odobratých a analyzovaných vzoriek pri jednotlivých udalostiach je rôzny. Niektoré si vyžadujú odobrať a analyzovať relatívne malý súbor vzoriek. Sú však aj udalosti, pri ktorých sú zaistené desiatky až stovky rôznych chemických stôp, príkladom je aj envirozáťaž Chemko Strážske.

Predmetom analýzy sú často látky, ktorých rizikový charakter nie je možné vopred poznať. Sú to rôzne horľavé, dráždivé, škodlivé, jedovaté, karcinogénne látky, výbušné zmesi, látky poškodzujúce životné prostredie. Skúsenosti zamestnancov a materiálno-technické vybavenie laboratórií umožňujú vykonávať široké spektrum analýz chemických látok všetkých kategórií nebezpečenstva vrátane bojových otravných látok a detekciu všetkých rádioaktívnych prvkov a jadrových materiálov, ktoré sú potenciálne zneužiteľné ako nástroje terorizmu alebo zbrane hromadného ničenia.