Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Kynológovia Horskej záchrannej služby sú pripravení aj na medzinárodné misie v ruinách

02. 12. 2020

záchranár so psom

Psovodi a ich štvornohí pomocníci z Horského špecializovaného záchranného modulu úspešne zavŕšili niekoľkoročnú prípravu. Spolu šesť kynológov z Horskej záchrannej služby so svojimi psami získalo certifikáty o pripravenosti pre nasadenie v medzinárodných misiách pri vyhľadávaní a záchrane osôb v ruinách. Kynológovia Horskej záchrannej služby dostali takéto potvrdenie po prvýkrát.

 

Získaniu osvedčenia predchádzala skúška, ktorú zorganizovalo Školiace stredisko Horskej záchrannej služby. Súčasťou komisie boli posudzovatelia zo Slovinska a Maďarska.

Kynológovia so psami koncom novembra počas dvoch dní v Košiciach a Spišskej Novej Vsi predviedli, ako sú pripravení na vyhľadávanie.  Skúšobná komisia hodnotila psovoda aj psa: tímovú prácu, pozorovanie, ovládateľnosť psa, motiváciu a ochotu hľadať, pohyblivosť a samostatnosť. Sledoval sa počet nájdených ukrytých osôb a aj falošné značenie psov.

Pes a psovod

Psovodov preskúšali aj z teoretických a praktických znalostí poskytovania prvej pomoci. Tiež museli preukázať sebestačnosť a autonómnosť seba a svojich zvieracích pomocníkov počas celej skúšky (doprava, ubytovanie, stravovanie), pričom museli byť pripravení na vyhľadávanie do 15 minút od vyzvania. Platnosť získaného certifikátu je 24 mesiacov.

Pes a psovod

Projekt Horský špecializovaný záchranný modul sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Modul bude slúžiť v súlade s príslušnými nariadeniami EÚ na nasadenie v horskom prostredí pri mimoriadnych udalostiach ovplyvnených zmenou klímy. Fungovať bude samostatne, ale môže byť použitý ako prídavná časť iného špecializovaného záchranného modulu na území SR i v zahraničí.

Foto: Vladimír Benko, MV SR