Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Medzinárodné stretnutie k projektu CIWIN

19. 12. 2012

ciwin-logoV Bratislave sa  17. decembra 2012 uskutočnilo odborné stretnutie so zahraničnou účasťou k projektu CIWIN /Critical Infrastructure Warning Information Network/, ktorý vznikol v roku 2007 z iniciatívy Európskej komisie (EK) na vytvorenie bezpečnej komunikačnej siete pre oblasť ochrany najdôležitejšej infraštruktúry.

Slovenská republika (v zastúpení sekciou integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR) dostala ako prvá zo štátov EÚ významnú ponuku z EK byť v pilotnom projekte CIWIN. Ponuka vychádzala z doterajších aktivít  Slovenska v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry a odráža skutočnosť, že Slovensko je v EÚ vnímané ako krajina, ktorá k ochrane najdôležitejšej infraštruktúry pristupuje veľmi zodpovedne.

Súčasná iniciatíva EK smeruje k rozšíreniu existujúceho portálu CIWIN o národné portály členských krajín. Na stretnutí bola dohodnutá štruktúra národného portálu v sieti CIWIN, pravidlá pre udeľovanie prístupových práv užívateľov, ako aj základný obsah vkladaných údajov. Zúčastnili sa na ňom zástupkyňa EK, hostia z Rakúska a Belgicka a predstavitelia ministerstiev a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry zo Slovenska. 

 Sieť CIWIN má podporovať vhodné ochranné opatrenia výmenou informácií o bezprostredných hrozbách. CIWIN bude komunikačným systémom plniacim najmä funkciu fóra pre výmenu informácií, návrhov a osvedčených postupov v súvislosti s ochranou najdôležitejšej infraštruktúry a pre podporu majiteľov a prevádzkovateľov najdôležitejšej infraštruktúry. Pozostávať bude zo siete expertov a kontaktov pre elektronickú výmenu údajov. Z dlhodobého hľadiska budú mať k sieti CIWIN prostredníctvom národného koordinačného orgánu prístup všetci majitelia a prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry vo všetkých členských štátoch EÚ.