Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu Slovenska a Česka zasadla už po 20-ty raz

30. 05. 2019

cr-sr-medzivladna-komisia-velehrad-modra-cr-maj2019

Nadštandardnú úroveň vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou potvrdzuje aj spoločná komisia. Počas jubilejného dvadsiateho zasadnutia Slovensko-českej (Česko-slovenskej) medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu to povedal štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, ktorý viedol slovenskú delegáciu.

„Pravidelnosť našej spoločnej komisie má nepochybne veľký prínos pre obidve strany: na profesionálnej, ale aj na osobnej úrovni. Naša medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu vytvára priestor pre odborné prerokovanie aktuálnych problémov v prihraničnej oblasti. Významnou mierou prispieva k šíreniu spoločných hodnôt, koordinácii jednotlivých oblastí spoločenského života. Posilňujú sa tiež vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a územnými samosprávami oboch krajín," povedal Rudolf Urbanovič 30. mája 2019 v obci Modrá pri Velehrade v Českej republike.

Zděněk Semorád a Rudolf Urbanovič

Zdeněk Semorád, predseda českej časti komisie ocenil, že sa komisia schádza už po dvadsiatykrát. „V tomto roku si oba štáty rovnako spoločne pripomínajú i ďalšie významné jubileá. V novembri 2019 nás čaká pripomenutie 30 rokov slobody a v máji sme si pripomenuli 15 rokov od vstupu našich krajín do Európskej únie. Pretrvávajúce dobré vzájomné vzťahy tvoria bezpečný základ k dosiahnutiu priaznivých výsledkov susedskej spolupráce,“ dodal.

Iva Brejzová, vedúca oddelenia analýz a štatistiky z generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru na Ministerstve vnútra Českej republiky a Miloslav Ivica, riaditeľ odboru civilnej ochrany a krízového plánovania ministerstva vnútra SR, informovali o aktuálnej činnosti pracovnej skupiny pre krízový manažment, civilnú ochranu a integrovaný záchranný systém.

Na zasadnutí komisie sa hovorilo aj o problematike prípravy programového obdobia 2021 – 2027, o vodnom koridore Dunaj-Odra-Labe a o činnosti slovensko-českej pracovnej komisie pre napĺňanie Dohody o spolupráci pre oblasť územného plánovania a stavebného poriadku. Témou zasadnutia bola aj implementácia programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.