Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Ministerstvo vnútra aj v krízovom roku 2022 skvalitňovalo služby pre občanov a zlepšovalo podmienky pre bezpečnostné a záchranné zložky

23. 12. 2022

2022-ilustr

 Ministerstvo vnútra SR bolo v roku 2022 hlavným pilierom pri zvládaní vážnych bezpečnostných výziev, ktorým čelila Slovenská republika, ako aj ďalšie štáty EÚ.  Rezort vnútra zabezpečoval a koordinoval činnosti súvisiace s hromadným prílevom ľudí z vojnou postihnutej Ukrajiny, ako aj nárastom tranzitnej nelegálnej migrácie cez územie Slovenska. Rezort vnútra v uplynulom roku skvalitňoval služby a poskytovanie pomoci v tiesni pre občanov Slovenskej republiky a zároveň zlepšoval podmienky pre prácu príslušníkov a zamestnancov rezortu.

Hlavnou prioritou ministerstva pri zvládaní legálnej aj nelegálnej migrácie bolo zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky. Opatrenia, ktoré vykonávali zložky rezortu vnútra, boli v súlade s postojom Slovenskej republiky, ktorá odsudzuje vojenskú agresiu Ruska, vyjadruje solidaritu s odídencami z Ukrajiny a za kľúčové pri riešení nelegálnej migrácie považuje ochranu vonkajších schengenských hraníc.

„Pre zamestnancov ministerstva vnútra a príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby znamenal rok 2022 z dôvodu krízových situácií enormný nárast objemu práce. Zložky rezortu vnútra pristupovali k novým výzvam na vysoko profesionálnej úrovni a s plným nasadením, za čo sa im chcem v závere roka úprimne poďakovať," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Ministerstvo vnútra SR pracovalo v roku 2022 v zmysle svojej agendy naplno pre občanov a plnilo záväzky z programového vyhlásenia vlády.

Prinášame prehľad:

 • Polícia má pod súčasným vedením rezortu vnútra  po celý čas garantované voľné ruky pri objasňovaní trestnej činnosti bez ohľadu na to, kto ju pácha.
 • V rámci prvej etape reformy Policajného zboru v roku 2022 sa zefektívnilo vyšetrovanie závažnej ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti a envirokriminality. Výrazné sa posilnili analytické činnosti Policajného zboru. Policajný manažment je obsadzovaný kariérnymi profesionálmi.  Podľa prieskumov Eurobarometra sa zvyšuje dôvera verejnosti v políciu. Policajný zbor sa umiestnil v prieskume agentúry AKO v máji tohto roku na druhej priečke v rebríčku dôveryhodnosti inštitúcií  s viac ako 62 percentami. Zvyšuje sa kredibilita slovenskej polície v zahraničí. Policajný zbor dosahoval historické úspechy v boji s hoaxmi a dezinformáciami.
 • Hasičský a záchranný zbor a Letecký útvar MV SR aj v roku 2022 potvrdil vynikajúcu schopnosť efektívne pracovať pri zvládaní mimoriadnych udalostí v medzinárodných tímoch. Spoločne pomáhali pri hasení obrovského lesného požiaru v Českej republike. Hasiči boli vyslaní v júli aj na pomoc  do Slovinska.
 • Rok 2022 bol historicky prelomový v obnove automobilovej techniky MV SR.  Tento rok sme odovzdali príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a okresným úradom celkom 280 kusov nových vozidiel a motocyklov, ktoré rezort zakúpil alebo získal v rámci dlhodobého prenájmu.  Rok 2022 bol pre MV SR úspešným aj v oblasti obstarávania nových vozidiel. Celkovo sa nám podarilo obstarať až 981 nových vozidiel, ktoré by mali postupne prichádzať v priebehu roka 2023. Využijeme na to aj prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 • V roku 2022 MV SR nakúpilo pre Policajný zbor výzbroj, výstrojkriminalistický materiál a laboratórne zariadenia za viac ako 15,5 milióna eur, pre Hasičský a záchranný zbor hasičský výstroj, výzbroj a techniku za viac ako 6,2 milióna eur.
 • Ministerstvo vnútra začalo od decembra 2022, teda s mesačným predstihom, vydávať biometrické občianske preukazy, ktorými sa do dokladov totožnosti zavádzajú vyššie bezpečnostné prvky. 
 • Podarilo sa nám ukončiť dlhoročný monopol jedného dodávateľa tabuliek s evidenčným číslom vozidla a vysúťažiť nového dodávateľa, vďaka čomu ministerstvo vnútra nakupovalo tento rok tabuľky výrazne lacnejšieTabuľky s evidenčným číslom s novým dizajnom bude od nového roka vyrábať štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR. Ministerstvo vnútra bude platiť za vyrobené tabuľky cenu takmer o štvrtinu nižšiu, ako dnes platí externému dodávateľovi. Za 4 roky by sa tak malo ušetriť asi 4,8 mil. eur.
 • Od budúceho roku budú zavedené celoslovenské evidenčné čísla vozidiel, na ktorých už nebude skratka okresu. Zmeny v evidencii vozidiel prinesú menej byrokracie vlastníkom áut a ušetria im peniaze za správne poplatky.
 • V súlade s programovým vyhlásením vlády sme zmiernili zákon o štátnom občianstve.  Novela účinná od apríla 2022 umožňuje občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu (najmenej 5 rokov) nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. MV SR eviduje doteraz 157 oznámení štátnych občanov SR, ktorí nadobudli cudzie občianstvo a zároveň zdokladovali dĺžku pobytu v príslušnom štáte. Znamená to, že k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky u nich nedošlo. Novela zároveň zjednodušila pre bývalých občanov, ktorí stratili naše občianstvo v čase od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 z dôvodu nadobudnutia cudzieho, jeho opätovné získanie. Od apríla eviduje ministerstvo 46 takýchto žiadostí bývalých občanov SR, udelené bolo už 21 žiadateľom.
 • Ministerstvo vnútra rozširuje a modernizuje sieť sirén v rámci realizácie projektu s podporou EÚ. Doteraz bolo vybudovaných 589 diaľkovo ovládaných elektronických sirén a 35 komunikačných jednotiek v 495 obciach. Spolu bude dodaných 1 088 sirén v 662 mestách a obciach po Slovensku. Po dokončení celého projektu tak pokrytie účinným výstražným signálom sirén stúpne na 84 percent obyvateľstva na trvale obývanom zastavanom území z pôvodných 58 percent. Zvyšujeme tak ochranu životov, zdravia, majetku a životného prostredia pred následkami mimoriadnych udalostí.
 • Vláda odobrila Koncepciu organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do roku 2027, ako aj Koncepciu organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027.  Zelenú  dala reformnej novele zákona o integrovanom záchrannom systéme, ktorá umožňuje vznik integrovaných bezpečnostných centier. V rámci Plánu obnovy plánujeme vybudovať minimálne 2 takéto centrá, jedno z nich v Košiciach. S mestom Košice rezort už podpísal memorandum o spolupráci pri výstavbe centra.
 • V roku 2022 sme otvorili ďalšie dve klientske centrá pri okresnom úrade Spišská Nová Ves a Košice-okolie. Na jednej adrese tak občania vybavia viac úradných záležitostí v rámci agendy okresných úradov a niektorých agend Policajného zboru, predstavuje to pre ľudí časovú aj finančnú úsporu. Otvorili sme novú budovu pre Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorá prešla rekonštrukciou.  Rekonštrukciou a modernizáciou prešli aj ďalšie objekty polície.
 • V rámci ministerstva vnútra začalo fungovať Centrum pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré sa zameriava na zlepšenie odolnosti štátnej správy voči hybridným hrozbám.
 • Počas roka sme realizovali preventívne kampane zamerané proti podvodom na senioroch, obchodovaniu s ľuďmi, hybridným hrozbám, nenávistným prejavom, kyberšikanovaniu, korupcii či alkoholu za volantom.
 • Od roku 2019 doteraz sme prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov poskytli pomoc viac ako 2 600 obetiam. Realizovali sme vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru s cieľom zlepšenia komunikácie s obeťami trestných činov.
 • Ministerstvo vnútra spustilo  informačnú kampaň Alkohol za volantom môže zabíjať, ktorej cieľom je apelovaním na zodpovednosť vodičov pozitívne ovplyvniť vývoj dopravnej nehodovosti. Policajný zbor počas celého roka vykonáva dopravno-bezpečnostné akcie na cestách.
 • MV SR presadilo zmeny v zákone o cestnej premávke, ktoré od augusta tohto roka zvýšili tresty za vážne porušenia dopravných predpisov – prekročenie povolenej rýchlosti a manipuláciu s telefónom počas šoférovania. Ministerstvo vnútra taktiež spolupracovalo pri prijatí poslaneckej novely, ktorá je účinná od marca 2022 a zameriava sa na zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú cyklisti a chodci.
 • Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. v Bratislave otvorila v apríli nové centrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti.
 • Rozvíjame spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Vláda schválila Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a návrh novely zákona o dobrovoľníctve z dielne rezortu vnútra, ktorý vytvára podmienky pre systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov zo strany štátu.  MV SRpodpísalo s 11 neziskovými organizáciami Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny.
 • Vláda schválila Národnú koncepciu rozvoja štátnych archívov do roku 2028 Stratégiu ochrany archívnych dokumentov v Slovenskej republike.
 • Národná rada SR schválila novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra. Novela nanovo a jednoduchším spôsobom upravuje voľbu poštou pre parlamentné voľby a referendum.
 • MV SR spolupracovalo s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšími rezortmi pri znižovaní administratívnej záťaže pre rodičov pri narodení dieťaťa prostredníctvom elektronizácie procesov. 
 • MV SR spolupracovalo pri poslaneckej novele zákona o mene a priezvisku, ktorá od januára 2023 prináša zníženie administratívnej záťaže pri vybavovaní sobáša mimo trvalého pobytu a väčšiu možnosť slobodného výberu pri používaní priezvisk po uzavretí manželstva.
 • Horská záchranná služba v roku 2022 zvyšovala bezpečnosť turistov v horách prostredníctvom technologických noviniek aj vylepšení aplikácie HZS. MV SR spolupracovalo pri poslaneckej novele zákona o Horskej záchrannej službe, ktorá od 15. januára 2023 zrýchli a zefektívni poskytovanie záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby.