Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo vnútra poskytuje samosprávam pomoc pri zvládaní dôsledkov tranzitnej migrácie

17. 10. 2023

paragraf

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zohľadňuje aktuálnu situáciu v súvislosti so zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami a prechodom tranzitujúcich ôsob cez naše územie. V najexponovanejších okresoch poskytuje samosprávam pomoc pri zabezpečovaní nutných opatrení ako sú napríklad stany, ohrievače, či prikrývky. 

Cieľom je primárne zabezpečiť najzraniteľnejšiu skupinu tranzitujúcich osôb - matky s deťmi, podiel ktorých v celkovom počte tranzitujúcich osôb medziročne stúpol dvojnásobne, z 8  na 16,31 %. Ministerstvo vnútra SR úzko spolupracuje s relevantnými orgánmi, rovnako ako aj s neziskovými organizáciami, aby sa zabezpečila efektivita prijatých opatrení. 

Primárnou úlohou ministerstva vnútra v kontexte tranzitnej migrácie je  zadržiavanie a zabezpečenie vybavovania tranzitujúcich osôb cudzineckou políciou. Takýmto zberným miestom je zariadenie migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi. Prítomným neziskovým organizáciám tu bol tiež poskytnutý vykurovaný priestor pre výkon ich činnosti. 

Na hraničných priechodoch Komárno, Štúrovo a Šahy boli pre potreby zabezpečovania úkonov cudzineckou políciou postavené vykurované stany. 

V súčasnosti je v súvislosti s mimoriadnym náporom tranzitnej migrácie vyhlásená mimoriadna situácia v dvoch okresoch - Veľký Krtíš a Bratislava. To umožňuje štátu poskytnúť samosprávam väčšiu podporu v reakcii na tento zvýšený tlak. Preplácať tak bude možné jedno teplé jedlo denne, mobilné toalety či dezinfekciu priestorov. 

V Banskej Bystrici boli ministerstvom vnútra mestu poskytnuté dva stany a ohrievače, a tiež prikrývky a núdzové postele. Pre potreby zraniteľných osôb mesto vyčlenilo priestor vo vnútri budovy vedľa postavených stanov. 

Ministerstvo vnútra na svojich pozemkoch vo Vajnoroch, mimo obývaného územia, buduje dočasné núdzové prístrešie s kapacitou niekoľko desiatok tranzitujúcich osôb, prioritne pre zraniteľné skupiny zahŕňajúce matky s deťmi  či staršie osoby. Zabezpečené budú teda potreby núdzového prenocovania a v spolupráci s neziskovými organizáciami jedno teplé jedlo denne a základne zdravotné ošetrenie. Do prevádzky bude núdzové prístrešie spustené vo štvrtok 19. októbra. 

V Nitre bolo v rámci vysunutia vybavovania tranzitujúcich osôb cudzineckou políciou vybudované núdzové prístrešie pre približne 100 osôb, mimo centra mesta, v priestore hasičskej stanice.

Tieto opatrenia sú súčasťou našich snáh riešiť situáciu v súvislosti s tranzitujúcimi osobami a zabezpečiť, aby bol dodržaný verejný poriadok a zároveň sa týmto osobám dostala primeraná pomoc. 

Medzimesačne evidujeme pokles zadržaní tranzitujúcich osôb. V júli sa ich počet pohyboval na úrovni 6 034 osôb, v auguste 9 089 osôb, v septembri 13 381 osôb, k 15. októbru bol celkový počet zadržaní 4 162 osôb.