Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

MV SR za posledné 3 roky neprijalo žiadne správy o možnom teroristickom útoku za použitia chemických zbraní

13. 05. 2008

V období 2004-2007 ministerstvo vnútra neprijalo žiadne správy o možnej hrozbe teroristického útoku s použitím chemických zbraní. Konštatuje sa to vo Vyhodnotení plnenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam do roku 2007 za roky 2004 - 2007, ktorú v apríli schválila vláda. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia a režim na hraniciach sa dotkli predovšetkým hranice s Ukrajinou. Sprísnené kontroly polícia vykonávala aj na medzinárodných letiskách. V rámci zabezpečovania pyrotechnických prehliadok priestorov letísk využíva aj psovodov spolu so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín. Operatívno-pátracia činnosť bola zameraná na získavanie poznatkov a signálov k možným ohrozeniam obyvateľov chemickými zbraňami. Osobitná pozornosť bola venovaná transportom nebezpečných látok.

Ministerstvo vnútra v posledných 3 rokoch v rámci možností zabezpečilo obmenu prostriedkov individuálnej ochrany pre špeciálne tímy vystavené pri vykonávaní záchranných prác pôsobeniu toxických látok. Takisto sa podarilo čiastočne modernizovať vybavenie stacionárnych a mobilných laboratórií potrebnou prístrojovou technikou.