Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Na čísle 112 každý deň zachraňujú ľudské životy - 11. február je európskym dňom linky tiesňového volania

11. 02. 2022

112-sos-logo

Na Slovensku už takmer dve desaťročia symbolizuje trojčíslie 112 záchranu ľudských životov a pripravenosť záchranných zložiek kedykoľvek a kdekoľvek pomôcť.

V roku 2021 prijali operátori 112 na celom Slovensku 905 918 volaní, z ktorých viac ako 60 percent bolo oprávnených, teda tzv. volaní s udalosťou. Okrem toho zaznamenali 19 904 SMS a 3 074 volaní prostredníctvom eCallu vo vozidlách.

Operátori čísla 112 slúžia ako prvý kontakt volajúceho v tiesni pre privolanie potrebnej pomoci na miesto udalosti. Musia byť schopní pohotovo reagovať a vyhodnotiť situáciu. Často sú to priamo oni, ktorí usmerňovaním a upokojovaním volajúcich zachraňujú  životy," povedal minister vnútra Roman Mikulec. Pri príležitosti Európskeho dňa čísla 112 poďakoval minister operátorom 112, ako aj ich kolegom na národných tiesňových linkách za ich náročnú prácu.

Príjem tiesňových hovorov na 112 zabezpečujú koordinačné strediská integrovaného záchranného systému v krajských mestách. Najviac volaní prijali v roku 2021 operátori v Košickom kraji (181 356), nasledujú Prešovský kraj (150 588), Banskobystrický kraj (125 671), Bratislavský kraj (106 065), Nitriansky kraj (100 135), Žilinský kraj (83 919), Trnavský kraj (83 231). Najmenej hovorov bolo prijatých na koordinačnom stredisku v Trenčianskom kraji (74 953).

Číslo 112 vzniklo v roku 1991, na Slovensku funguje od 1. júla 2003

V súčasnosti sa používa vo všetkých členských krajinách Európskej únie a v niektorých ďalších štátoch Európy. Pri vycestovaní si tak občania nemusia overovať národné tiesňové čísla v tom ktorom štáte, stačí im zapamätať si jedno číslo.

Európske číslo 112 je jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete. Vlani predstavoval počet takýchto volaní u nás 27 percent. Výhodou 112 je aj existencia lokalizácie volajúceho, čo do značnej miery dokáže zrýchliť celú záchrannú akciu.

Najviac volaní prijali v roku 2021 operátori v Košickom kraji (181 356), nasledujú Prešovský kraj (150 588), Banskobystrický kraj (125 671), Bratislavský kraj (106 065), Nitriansky kraj (100 135), Žilinský kraj (83 919), Trnavský kraj (83 231). Najmenej hovorov bolo prijatých na koordinačnom stredisku v Trenčianskom kraji (74 953).

Po prvý raz EÚ oslavovala Európsky deň 112 v roku 2009 s cieľom zvýšiť informovanie verejnosti o existencii a fungovaní tiesňového volania 112. Aj vďaka osvete sa  tak číslo 112 dostalo do povedomia občanov. Pozitívnou správou je, že každoročne zaznamenávame znižovanie počtu neoprávnených volaní na 112-tku, čo zároveň vplýva aj na znižovanie počtu celkových volaní. V roku 2020 predstavoval celkový počet volaní 1 010 286, pričom oprávnené volania s udalosťou predstavovali 59 percent. V roku 2019 operátori prijali 1 081 714 volaní, pričom oprávnených bolo 57 percent.

  • Na 112 možno volať nepretržite a bezplatne, ak je ohrozený život, zdravie, majetok či životné prostredie a nutný je okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému.

  • Linka 112 neslúži na podávanie informácií ani na pobavenie.

  • Rozhodne na ňu nevolajte, keď nie ste v tiesni alebo nie ste svedkom mimoriadnej udalosti. Blokujete ju pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.