Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Na riešenie krízovej situácie v lokalite Chemko Strážske kabinet vyčlenil pol milióna eur

02. 12. 2020

sudy pohádzané v miestnosti

Vláda v stredu 2. decembra 2020  prijala opatrenia na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske. Na tento zámer zároveň vládny kabinet vyčlenil pol milióna eur. Návrh vládneho materiálu predložil minister vnútra Roman Mikulec.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhodnotil situáciu v lokalite Chemko, a. s. Strážske ako mimoriadnu udalosť - ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. Ešte v októbri 2019 navrhol vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Košického kraja a Prešovského kraja, k čomu došlo 22. januára 2020.

Prieskum, obhliadky a stanoviská kompetentných subjektov preukázali mimoriadne rozsiahly, komplikovaný a nebezpečný stav uloženia odpadov v tejto lokalite a potrebu vypracovania odborných analýz a materiálov najvhodnejších technologických postupov týkajúcich sa odčerpania kontaminovanej vody, ako aj ďalších expertných a podporných činností pri vykonávaní záchranných prác.

 Na základe záverov a odporúčaní bude vypracovaný podrobný harmonogram prác

Aktuálne sú rámcovo vymedzené jednotlivé okruhy činností v rámci záchranných prác pre objekty "Ošipáreň", "Tepláreň" a prameň v lesnej obore Orlová.

Činnosti realizované v rámci predmetných opatrení by mali mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Pri príprave prác sa predpokladá expertná spolupráca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Na kvantitatívne a kvalitatívne rozbory odpadov a vybudovanie filtračného systému by malo smerovať 100-tisíc, na výstavbu filtračného systému na čistenie vody z prameňa v lesnej obore Orlová 50-tisíc. Manipulácia s odpadom a jeho prechodné bezpečné uskladnenie je predbežne vyčíslené na 350-tisíc €.

Časový horizont realizácie jednotlivých krokov sa bude odvíjať od uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, dostupnosti požadovanej techniky a prostriedkov na trhu a procesu verejného obstarania.

Záchranné práce by boli ukončené:

  • odstránením nebezpečných odpadov z objektov "Ošipáreň" a "Tepláreň",
  • uložením odpadov do kontajnerov,
  • umiestnením kontajnerov na kontajnerové stojisko a
  • vykonaním opatrení na zabránenie ďalšieho znečisťovania životného prostredia v lokalite prameň v obore Orlová.

"Zaťaženie PCB látkami v lokalite Strážske je najväčšie na svete a dôsledky pre zdravie obyvateľov sú viac ako alarmujúce," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský. Ako uviedol, ministerstvo pôdohospodárstva urobilo v tejto lokalite viacero odberov a niektoré vzorky sa ešte analyzujú. Do Vianoc chcú podľa jeho slov predstúpiť pred obyvateľov regiónu, aby ich o výsledkoch informovali.

Po ukončení záchranných prác bude odvolaná mimoriadna situácia. Ďalšie kroky na celkové riešenie v lokalite Chemko budú v gescii Ministerstva životného prostredia SR - v systéme riešenia environmentálnych záťaží.

Snaha bude vyriešiť situáciu v Chemku Strážske čo najskôr,keďže to nikto neriešil tri desiatky rokov, poznamenal po rokovaní vlády minister vnútra Roman Mikulec.

Prečítajte si tiež:

Zdroj: MV SR/TASR