Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Na Slovensku sme oslávili Európsky deň čísla tiesňového volania podujatiami pre deti a mládež

10. 02. 2023

112logo2

Ministerstvo vnútra SR si dnes pripomenulo Európsky deň čísla tiesňového volania 112, ktorý je symbolicky v kalendári 11-teho februára. Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému privítali na svojej pôde žiakov a študentov a priblížili im fungovania tiesňovej linky a jednotlivých záchranných zložiek. Vedenie rezortu vnútra zároveň predstavilo posledné prijaté kroky, ktorými skvalitňujeme a zefektívňujeme poskytovanie pomoci ľuďom v tiesni.

Až 390 žiakov prvého stupňa základných škôl sa v  koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému v krajských mestách  Trnava, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina oboznámilo s prácou operátorov tiesňového volania 112, s fungovaním čísla tiesňového volania, vypočuli si vybrané nahrávky hovorov a zúčastnili sa ukážok poskytovania prvej pomoci s praktickým nácvikom na figurínach a tiež činnosťou záchranných zložiek ako Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, záchranná zdravotná služba či kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Koordinačné stredisko IZS v Žiline navštívili študenti externého štúdia fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

Tlačová konferencia ministerstva vnútra

Číslo 112  funguje v Európskej únii od 1991, Slovenská republika  tiesňové číslo 112 používa od júla 2003. Tiesňové číslo je bezplatné, dovoláte sa naň aj bez SIM karty a od roku 2018 je možné tiesňovú linku kontaktovať aj cez textové správy – SMS alebo prostredníctvom e-CALL vo vozidlách. V  minulom roku operátori prijali cez 4 000 manuálnych volaní  e-Call vybavených touto palubnou jednotkou a 787 automatických volaní pri nárazoch.

Koniec roka a nový rok 20.23 sme  naštartovali  aj 100- percentným nasadením  služby AML. Presnejšie určenie polohy volajúceho v tiesni  zásadne uľahčuje náročnú prácu operátorom a zefektívnilo adresné vyslanie záchranných zložiek na miesto udalosti," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec

Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová a minister vnútra Roman Mikulec

Prelomové zmeny vo fungovaní integrovaného záchranného systému prináša s účinnosťou od 1. apríla 2023  aj novela zákona  o integrovanom záchrannom systéme. Vytvára sa možnosť budovania  integrovaných bezpečnostných centier, ktoré budú mať podobu moderných krízových manažérskych a technologických priestorov s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce všetkých najdôležitejších záchranných zložiek v Slovenskej republike.Vytvoria sa podmienky pre  zvýšenie odbornosti aktérov integrovaného záchranného systému. Zavádza sa  inštitút odbornej spôsobilosti, ktorý výrazne zvýši pripravenosť personálu IZS  pre  riešenie pomoci v tiesni. Vytvára sa mechanizmus  akreditácie ostatných záchranných zložiek – právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú v predmete činnosti ochranu života, zdravia, majetku alebo životného prostredia, aby bola zaistená úroveň ich pripravenosti a kvality poskytovaných služieb.

Európsky deň IZS v Trnave

Policajný zbor bude  začlenený medzi základné záchranné zložky IZS. Ich rovnaké postavenie je dôležité  pre efektívnejšiu koordináciu. Po novom už bude môcť byť veliteľom zásahu pri pôsobení viacerých záchranných zložiek aj príslušník Policajného zboru, ak to bude situácia vyžadovať. Doteraz mohol byť veliteľom zásahu len príslušník Hasičského a záchranného zboru alebo v horských oblastiach Horskej záchrannej služby," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec

Od 1. apríla 2023 sa rozšíri možnosť udeliť pokutu za úmyselné zneužitie aj v prípade národných čísel tiesňového volania 150, 155 a 158. Za úmyselné blokovanie čísla tiesňového volania neodôvodneným volaním, neodôvodneným vyžiadaním pomoci alebo neodôvodneným zaslaním krátkej textovej správy môže okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Európsky deň IZS v Trnave

Počet volaní na tiesňovú linku v minulom roku 2022 presiahlo číslo 900 000. Najviac volaní o pomoc sme prijali z Košického a Prešovského kraja. Identifikovaných volaní sme zaznamenali 693 964, ide o hovory, ktoré sú realizované prostredníctvom SIM karty. Prijali sme tiež 16 700 správ, ktoré prichádzali prevažne od občanov so sluchovým postihnutím a od osôb, ktoré sa ocitli v nebezpečnej situácii, pri ktorej nebolo možné telefonovať. Počet neoprávnených hovorov v našej krajine bol za minulý rok 286 364, čo činí takmer 32 % zo všetkých hovorov na tiesňovú linku. V Rámci EÚ i naďalej patríme k štátom s lepším priemerom," povedala generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

„Číslo 112 dobre poznajú deti aj dospelí. Držím číslu  112 palce aj do budúcnosti, aby ho slovenskí občania potrebovali, čo najmenej a  bolo  vždy funkčné,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Foto: MV SR/Vladimír Benko