Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Na tiesňové číslo 112 sa bez roamingu či SIM karty v niektorých krajinách EÚ nedovoláte

15. 06. 2010

Pred začiatkom dovolenkovej sezóny by sme chceli občanov upozorniť, že v niektorých krajinách EÚ sa nedovolajú na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 z mobilu bez vloženej SIM karty. Problém môžu mať aj s dovolaním sa na číslo 112 bez roamingu.

Ide o krajiny, ako je Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko či Veľká Británia, z nečlenských krajín EÚ Chorvátsko. K podobnému kroku sa chystá budúci rok aj Holandské kráľovstvo. Krajiny sa týmto spôsobom snažia bojovať proti neoprávneným hovorom na číslo tiesňového volania 112, ktoré najčastejšie pochádzajú práve z mobilných telefónov bez SIM karty (napr. v Holandsku až 99 percent neoprávených volaní z telefónov bez SIM). Telefón, ktorý nie je napojený na roaming sa však správa rovnako ako telefón bez SIM karty, a preto sú aj tieto volania od číslo 112 väčšinou odpojené. Občanom preto odporúčame vybaviť si pred cestou roaming, aby v tiesňovej situácií nemali problém dovolať sa na číslo 112.

Aj na Slovensku sa pripravujú riešenia, ktoré môžu zamedziť neoprávnenému preťažovaniu (liniek) tiesňového volania. „V rámci pilotného projektu modernizácie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Prešove, ktorý plánujeme spustiť, overujeme viacero metód pre zamedzenie zneužívania ČTV (tiesňovej linky) 112“, povedal štátny tajomník MV SR a splnomocnenec vlády pre integrovaný záchranný systém, Jozef Buček. Jednou z týchto metód je zavedenie oznamu, ktorý volajúceho na úvod hovoru bez vloženej SIM karty upozorní na následky v prípade, že zneužíva čísla 112. Oznam by mal poslúžiť ako filter pre neoprávnené volania, ktorý odradí volajúceho od zneužívania európskeho čísla tiesňového volania 112. „Podľa skúseností z iných krajín práve táto metóda významne znížila počty neoprávnených volaní, najmä detí,“ dodáva Buček. Oznam pre volania bez SIM karty bude spustený zatiaľ len v Prešovskom kraji v priebehu júna tohto roku. Hovory z telefónov s vloženou SIM kartou, resp. z pevných liniek budú spracované bezo zmeny.

Ľudia, ktorí zneužívajú európske číslo tiesňového volania svojim konaním znižujú priepustnosť koordinačných stredísk a odopierajú pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú v situáciach, keď ide častokrát o sekundy. Na Slovensku dosahuje podiel neoprávnených volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 až 90 percent. Pokuta za neoprávnené využitie európskej linky tiesňového volania 112 môže dosiahnuť až 1659 EUR.

Viac informácií poskytne:
Mgr. Peter Kovalík
vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS KR HaZZ v Prešove
Mobil : 0905281356
Email: TA.1DJJSULT@TGRS1FT@
TA.13G4.JJSU@TGRS1FT.LYKYD@