Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Najviac stupňov povodňovej aktivity v roku 2022 vyhlásili v Prešovskom kraji

09. 01. 2023

4-povoden v okrese Banovce nad Bebravou-27.07.2014

Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR za rok 2022 na Slovensku eviduje 40 vyhlásených druhých stupňov povodňovej aktivity a 31 vyhlásených tretích stupňov povodňovej aktivity (SPA). Najviac SPA bolo vyhlásených v Prešovskom kraji. Naopak v Košickom, Trnavskom a v Bratislavskom kraji  v uplynulom roku nebol vyhlásený žiadny SPA.

 SPA charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne vyjadrenú určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách

V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom tretí stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.

Druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasujú. Vyhlásiť ich môže:

  • starosta obce pre územie obce,
  • prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí alebo pre územie okresu,
  • prednosta okresného úradu v sídle kraja na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými okresmi kraja,
  • minister životného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja.

Po odvolaní tretieho stupňa povodňovej aktivity je automaticky vyhlásený druhý SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce. V prípade, že sa po odvolaní tretieho SPA už nedokončujú povodňové zabezpečovacie alebo záchranné práce, je povinnosťou obce odvolať naraz tretí aj druhý  SPA.


STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY VYHLÁSENÉ V SR V ROKU 2022

KRAJ 2. stupeň SPA 3. stupeň SPA

Banskobystrický

3 1

Bratislavský

0 0

Košický

0 0

Nitriansky

4 4

Prešovský

16 13

Trenčiansky

1 2

Trnavský

0 0

Žilinský

16 11

SPOLU

40 31

Všetky SPA boli zarátané do štatistiky ako mimoriadne udalosti do kategórie povodne.

 V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali výrazne menej SPA vo všetkých krajoch: v roku 2021 bolo vyhlásených 275  druhých a 181 tretích SPA.