Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Národný deň 112

01. 12. 2018

DSCN4633

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ) vyhlásila 3. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019 už VI. ročník výtvarnej súťaže s témou „Veď aj ja som záchranár“.

Do súťaže sú zapojené kategórie:

  I.     deti materských škôl
 II.      žiaci základných škôl I. stupňa
 III.     žiaci základných škôl II. stupňa
 IV.     žiaci špeciálnych škôl

     Cieľom súťaže je priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci okresných úradov sa bude konať od 30.11.2018 do 03.12.2018 aj v spolupráci s 8 koordinačnými strediskami integrovaného záchranného systému SR, v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s pedagogickým dozorom pozrieť priestory a prácu operátorov koordinačných stredísk.

     Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým, ktorí sa výtvarnej súťaže zúčastnili, pedagogickému zboru, za ich čas, ktorí im venovali, rodičom, kolegom z odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, pani prednostkám a pánom prednostom ,  jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali.

Ďakujeme.

Blahoželáme oceneným. 

Oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu

Sekcie krízového riadenia MV SR