Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Nová vyhláška podrobnejšie upravuje evakuáciu zvierat a vecí

31. 10. 2012

sirenyco

Od 1. novembra 2012 je účinná nová vyhláška č. 328/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Dôvodom vypracovania novej vyhlášky bolo, že doteraz platná vyhláška č. 75/1995  o zabezpečovaní evakuácie bola viackrát novelizovaná, čím sa stala neprehľadnou. Ďalším podnetom na jej vypracovanie boli aj návrhy a podnety subjektov, ktoré vykonávajú alebo sa podieľajú na plnení úloh a opatrení evakuácie.


Nový vykonávací predpis k zákonu č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva komplexne legislatívne upravuje podrobnosti o plánovaní, riadení a zabezpečovaní evakuácie.


Predmetom úpravy je:

  • vyhlasovanie evakuácie;
  • spôsob vyrozumenia obyvateľov o vyhlásení evakuácie;
  • evakuačné opatrenia na účinnú ochranu obyvateľov;
  • postup pri zabezpečovaní evakuácii obyvateľstva vrátane možnosti uprednostnenia niektorých skupín obyvateľstva z dôvodu ich rýchleho a bezpečného odsunu z ohrozeného územia.

Zmena oproti doteraz platnej vyhláške je najmä v tom, že sa podrobnejšie upravuje evakuácia zvierat, evakuácia vecí, a to hnuteľných technických zariadení, dokumentov, hnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ďalších materiálnych hodnôt. Dopĺňajú sa tiež podmienky na zabezpečenie opatrení v oblasti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie, dopravného, zdravotníckeho a zásobovacieho zabezpečenia. Pre prípad evakuácie zvierat sa v návrhu vyhlášky určuje veterinárne zabezpečenie evakuácie.

Prílohová časť vyhlášky upravuje najmä odporúčaný obsah evakuačnej batožiny a jej hmotnosť pre dospelých a deti, činnosť evakuačných zariadení a z dôvodu jednotného postupu pri vyhlasovaní evakuácie vzor znenia vyhlásenia evakuácie pre obyvateľstvo, ktoré bude potrebné evakuovať z ohrozeného územia.