Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Obnovujeme súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

03. 06. 2024

civilna_ochrana

Cieľom ministerstva vnútra je podporiť záujem žiakov aj škôl o oblasť civilnej ochrany a budovanie odolnosti štátu. Z celého Slovenska sa na okresných kolách súťaže zúčastnilo 334 družstiev s 1 336 žiakmi II. stupňa základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.

V okresných kolách súťaží, do ktorých sa zapojilo 43 okresov zo 7 krajov Slovenska, si žiaci si preverili vedomosti a znalosti z oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, požiarnej ochrany a dopravnej výchovy. 

 Víťazi umiestnení na prvých miestach v rámci okresného kola postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční na území ich kraja. Finalisti  si zmerajú sily na majstrovstvách Slovenska počas druhého júnového týždňa. 

Súťaž pozostávala zo 6 disciplín:

  • vedomostné testy
  • civilná ochrana
  • pobyt v prírode
  • zdravotnícka príprava
  • hasenie malých požiarov
  •  streľba zo vzduchovky na terč. 

História súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany siaha do roku 1993. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra po 4-ročnej prestávke organizuje už XXVI. ročník. Poslaním súťaže je overiť teoretické vedomosti z oblasti ochrany života a zdravia  v praxi.

Finalisti jedného z okresných kôl

Veľká vďaka patrí učiteľom, ktorí pripravovali a zároveň sprevádzali žiakov vo forme pedagogického dozoru. Podieľali sa na výučbe a samotnej príprave žiakov na súťaž, pričom pripravenosť žiakov sa odzrkadlila na výsledných listinách okresných kôl. 
Organizácia okresných kôl prebiehala prostredníctvom odborov krízového riadenia okresných úradov. Rozhodcov tvorili zamestnanci okresných úradov spolu s ďalšími dobrovoľníkmi.