Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Odovzdali sme prvé certifikáty o odbornej spôsobilosti operátora koordinačného strediska IZS

28. 04. 2023

izs-certifikat-odovzdanie3

Dvojtýždňový kurz úspešne absolvovala prvá skupina personálu koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému. Certifikáty odbornej spôsobilosti im odovzdala v piatok 28. apríla 2023 v Bratislave generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Michaela Kaňová.

„Ministerstvo vnútra skvalitňuje úroveň poskytovania pomoci občanom v tiesni. Jedným z nástrojov je zvyšovanie odbornosti operátorov čísla tiesňového volania 112 a zamestnancov koordinačných stredísk a ich vzdelávanie podľa moderných európskych štandardov. Nový inštitút odbornej spôsobilosti zaviedla novela zákona o integrovanom záchrannom systéme účinná od 1. apríla tohto roku,“  povedala generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Michaela Kaňová.

Podľa nových pravidiel musí mať odbornú spôsobilosť každý zamestnanec koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, ktoré fungujú v krajských mestách na okresných úradoch a zabezpečujú príjem volaní a SMS na čísle 112.

Odovzdanie certifikátov

Pri tejto príležitosti sa generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia poďakovala pracovníkom koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému za ich doterajšiu profesionálnu prácu a nasadenie pri záchrane životov a zdravia ľudí.

„Do konca júna budúceho roku prejdú vzdelávaním postupne všetci zamestnanci na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému po celom Slovensku. Možnosť získať odbornú spôsobilosť budú mať aj študenti  4. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave v odbore bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, čo im otvorí jedinečnú pracovnú príležitosť v tejto oblasti,“ doplnila Michaela Kaňová.

Priestory školiaceho strediska simulujú prostredie a technické vybavenie koordinačného strediska. Odborná príprava trvá 80 vyučovacích hodín, zavŕšená je odbornou skúškou a získaním odbornej spôsobilosti. Teoretická časť kurzu mapuje oblasť krízového riadenia, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a psychosociálnej podpory. Praktická časť sa zameria na nácvik so systémom podpory a systémom varovania a vyrozumenia.

Kurz pripravila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra v spolupráci so sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, centrom vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a záchrannými zložkami.