Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Ohlasy odborníkov na cvičenie simulovanej havárie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sú pozitívne /HAVRAN 2012 /

19. 10. 2012

dekontaminacia

Na Slovensku v dňoch 17. a 18. októbra 2012 prebehlo celonárodné cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia pod názvom Havran 2012. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť SR na prípadnú jadrovú haváriu spojenú s únikom rádioaktívnych látok do ovzdušia.

Konalo sa pod gesciou Ministerstva vnútra SR a zúčastnili sa ňom funkcionári a zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy, samosprávy, záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, polície a zamestnanci Slovenských elektrární, a.s., závodu Atómové elektrárne (AE) Bohunice.

S priebehom cvičenia vyjadril spokojnosť štátny tajomník MV SR Jozef Buček. „Je to prvé veľké cvičenie v samostatnej ére Slovenskej republiky, ktoré robíme v takomto rozsahu,“ povedal 18. októbra novinárom.
Do cvičenia bolo zapojených asi 800 osôb, vrátane pracovníkov obvodných úradov a záchranných zložiek.  V prípade reálneho ohrozenia by bolo potrebné evakuovať v 21-kilometrovom pásme od jadrového zariadenia 108 obcí a asi 270-tisíc obyvateľov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 

 Na cvičení sa zúčastnili aj zahraniční pozorovatelia z Česka, Poľska, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska. „Cvičenie bolo veľmi dobre pripravené,“ ohodnotil pred novinármi cvičenie poľský pozorovateľ Konrad Leszczuk. Spokojnosť vyjadril podľa Jozefa Bučeka aj pozorovateľ z Rakúska

Cvičenie sa začalo 17. októbra v skorých ranných hodinách simulovanou nehodou v AE Bohunice.

  • Pre zhoršujúcu sa situáciu boli pripravené simulované uznesenia vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie na celom území Slovenska a núdzového stavu na území Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
  • Pripravil sa tiež text správ o vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorý boli odoslaný do Rozhlasu a televízie Slovenska, reálne však odvysielaný nebol.
  • Varovanie obyvateľstva prebehlo tichou skúškou sirén. Reálne bolo počuť sirény počas cvičenia raz, keď sa v areáli AE Bohunice konala hlasná skúška systému varovania.
       

Prvý deň cvičenia bol zameraný hlavne na preverenie informačných tokov, systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva, reálnosti havarijných plánov dotknutých subjektov, reakcie krízových štábov a reálnosti zabezpečenia vecných zdrojov a vecného plnenia vyžadovaných krízovými štábmi. Kvôli cvičeniu bolo 17. októbra prerušené riadne rokovanie vlády SR a na Úrade vlády zasadal Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý viedol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Konalo sa tiež zasadnutie Krízového štábu Ministerstva vnútra SR, ako aj druhé zasadnutie ÚKŠ.
   

Druhý deň - 18. októbra - sa konali v Trnavskom a Nitrianskom kraji na viacerých miestach ukážky evakuácie. Precvičoval sa presun evakuovaných mimo ohrozené územie a prebiehala činnosť kontrolných stanovíšť, hniezda zranených, hygienickej očisty osôb a dekontaminácie dopravnej techniky.  Veľká časť ukážok sa sústredila do Strediska vzdelávania a prípravy v Nitre, kde predviedli médiám, zahraničným pozorovateľom a čelným predstaviteľom MV SR, polície, Hasičského a záchranného zboru, Úradu jadrového dozoru a Úradu verejného zdravotníctva svoju činnosť Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z Nitry a prápor Radiačnej chemickej a biologickej ochrany z Rožňavy. 

Okrem obyvateľov zúčastňujúcich sa na praktických ukážkach sa ďalší občania do cvičenia nezapojili. 

Cvičenie sa konalo na základe uznesenia vlády SR k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnostiSprávu o príprave cvičenia  schválila vláda 5. septembra 2012.Správu o vyhodnotení cvičenia predloží na rokovanie vlády SR do konca tohto roka minister vnútra.


Informácia pre médiá  (PDF, 1 MB)/pdf, 1,01 mB/
Informácia pre médiá - text (RTF, 298 kB)/rtf, 260 kB/
Praktické informácie  (PDF, 612 kB)/pdf, 597 kB/