Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2023, piatok
 

Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil mimoriadnu situáciu kvôli nárastu neregulárnej migrácie

01. 09. 2023

paragraf
Z dôvodu nárastu neregulárnej migrácie v okrese Veľký Krtíš  prednostka Okresného úradu Veľký Krtíš vyhlásila 1. septembra 2023 mimoriadnu situáciu, ktorá umožní využiť legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov.
K tomuto dňu neevidujeme žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území SR. 
 
Chápeme, že vzniknutá situácia môže spôsobovať obavy medzi občanmi, preto vyvíjame všetko úsilie k tomu, aby sa sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešili aktuálny stav.
 
Vytypovaním vhodnej lokality na vybavovanie cudzincov mimo obytnej zóny na okraji mesta Veľký Krtíš chceme zabezpečiť komfort a bezpečnosť miestnych obyvateľov a zároveň zrýchliť vybavovacie procesy. Uisťujeme verejnosť, že bezpečnosť je naším hlavným záujmom.
 
Ministerstvo vnútra okrem operatívnych opatrení podniká aj kroky k vyriešeniu neregulárnej migrácie z dlhodobého hľadiska. Cieľom je udržať bezpečnosť a nerušený každodenný život občanov a samospráv. 
 
Vyzývame občanov, aby sa v prípade podozrenia z narušenia verejného poriadku alebo z podozrenia z páchania trestného činu neváhali obrátiť na políciu.