Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Osobitná predstaviteľka generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov vyzdvihla úsilie Slovenska v zvládaní utečeneckej krízy

02. 05. 2022

leyla-kayancik (3)

V pondelok 2. mája 2022 prijal štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Stretnutie bolo zamerané na problematiku nelegálneho obchodovania s ľuďmi ako aj integrácie ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Osobitná predstaviteľka generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov vyslovila spokojnosť s rýchlou reakciou Slovenska na utečeneckú krízu ako napríklad aktivovanie štatútu dočasného útočiska ešte pred európskou smernicou a na konkrétne kroky vykonané aj v súvislosti s nelegálnym obchodovaním s ľuďmi. Delegácia Rady Európy taktiež vyzdvihla ministerstvo vnútra v jeho maximálnom úsilí pri pomoci utečencov a riadení celej utečeneckej krízy cez orgány štátu, s pomocou dobrovoľníckych organizácií.

Obe strany sa zhodli na prioritných oblastiach pre utečencov na Slovensku, napríklad už spomínaný boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prístup k zdravotnej starostlivosti, školstvu a ďalšej dlhodobej inklúzii.

Leyla Kayacik a Vendelín Leitner

 “Ďakujeme všetkým medzinárodným aj domácim neštátnym organizáciám, dobrovoľníkom. Vďaka tímovej práci sme spoločne túto krízu zvládame,” vyzdvihol štátny tajomník Vendelín Leitner.

Osobitná predstaviteľka ďalej ubezpečila, že Rada Európy dokáže Slovensku pomôcť so zabezpečením niektorých oblastí súvisiacich s krízou, napríklad aj koordináciou medzinárodných organizácií či psychologickou pomocou pre prichádzajúcich, školeniami štátnych zamestnancov v oblasti posttraumatickej intervencie či lingvistickej inklúzie.

Rokovanie na MV SR

Generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia plk. Peter Ivan informoval osobitnú predstaviteľku o organizačnej štruktúre v rámci riadenia krízy a tiež o fungovaní humanitárneho HUBu v Haniske, ktorý využívajú mnohé štáty Európskej únie. Prvý zástupca riaditeľa UHCP Ľudovít Bíró zároveň poukázal na trend spätného toku utečencov späť na Ukrajinu.

“Nesmierne vítame Vašu rolu koordinátora medzinárodných organizácií ako UNHCR, UNICEF či IOM. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť našu spoluprácu s Radou Európy rozvíjať tak, aby sme aj naďalej vedeli čo najlepšie pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou,” povedal na záver stretnutia štátny tajomník Vendelín Leitner.

Foto: MV SR, Vladimír Benko