Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení v 10. týždni 2021

18. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate aj v civilnom odeve).

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Úzko spolupracujeme aj  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach, na hraničných  priechodoch vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej  vyhlášky.

V týždni od 8.3.2021 do 14. 3. policajti zistili:

 • 167 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 10 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1728 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 4070 prípadov porušenia zákazu vychádzania,

SPOLU priestupky a delikty: 5975, napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, uložených 4831 pokút za viac ako 200 000 eur, postúpených 402 a v riešení je 330 prípadov.

Do služby bolo  velených takmer 18000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 11174
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 225

Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 6561
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3688

Počet kontrolovaných osôb: 96795

Situácia od začiatku roka (1.1. – 14.3.2021) 

 • 776 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 299 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 383 prípadov postúpili RUVZ SR a 74 prípadov je ešte v riešení.
 • 96 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.
 • 11895 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 8499 blokových pokút, 2192 napomenutí, 1041 postúpených na RUVZ SR a 163 je ešte v riešení.
 • 24430 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 20473 blokových pokút, 1473 napomenutí, 1128 postúpených na RUVZ SR a 1356 je ešte v riešení.
 • SPOLU priestupky a delikty: 37197, napomenutím bolo vybavených 3685 prípadov, uložených 29271 pokút, postúpených 2648 a v riešení je 1593 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

 • 8555 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 5737 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 4973 priestupkov v Košickom kraji,
 • 3986 priestupkov v Trnavskom kraji,
 • 3912 priestupkov v Žilinskom kraji,
 • 3561 priestupkov v Trenčianskom kraji,
 • 3384 priestupkov v Bratislavskom kraji,
 • 3089 priestupkov v Nitrianskom kraji.

 


Prečítajte si tiež:

Výsledky policajných kontrol od 1. do 7. marca 2021