Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Povodne komplikovali život v niekoľkých obciach, pomoc poskytlo aj ministerstvo vnútra

01. 03. 2013

povoden3

Povodne komplikovali život koncom februára v niekoľkých obciach na Slovensku. Topiaci sa sneh a zrážková činnosť zapríčinili v dňoch 24. februára až 1. marca 2013  zvýšenie hladín vodných tokov na území Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Banskobystrického, Banskobystrického a Žilinského kraja.

 

 

  • Mimoriadna situácia bola pre povodne vyhlásená 25. februára starostami v dvoch obciach: Plášťovce (okres Levice) a Veľký Biel (okres Senec). Vo Veľkom Bieli bola odvolaná ešte v ten deň, v Plášťovciach 26. februára. 
  • 3. stupeň povodňovej aktivity bol  vyhlásený starostami štyroch obcí: Jablonica (okres Senica), Plášťovce (okres Levice), Muľa (okres Veľký Krtíš) , Liptovský Ondrej (okres Liptovský Mikuláš).  Odvolané boli  26. a 27. februára. 1. marca  k 14:00 už nie je starostami obcí postihnutých regiónov vyhlásený žiaden 3. stupeň povodňovej aktivity. 
  • 2. stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený v 14 obciach a v územnom obvode Galanta (šesť obcí). Vyhlásenie 2. stupňa povodňovej aktivity pretrváva 1. marca k 14:00 na území šiestich obcí: Čeláre, Bušince, Kováčovce, Muľa, Kiarov, Koláre (okres Veľký Krtíš), a v územnom obvode Galanta (Sládkovičovo, Hoste, Abrahám, Malá Mača, Košúty, Čierny Brod).

Pomoc aj z Humanitárnej základne Limbach

Do poskytovania pomoci pri povodniach sa zapojila aj sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR. Na žiadosť Obvodného úradu Senec zabezpečilo MV  z Humanitárnej základne civilnej ochrany Limbach 24. februára vydanie jutových vriec a vysokovýkonného vodného čerpadla pre obec Veľký Biel. V obci začala stúpať voda v miestnej nádrží a hrozilo jej vyliate s následných zatopením priľahlých rodinných domov. K ohrozeniu života, zdravia a majetku nedošlo. Obciam Chorvátsky Grob a Čierna Voda poskytlo MV 25. februára dve kalové čerpadlá aj s príslušenstvom.

Situácia vo vybraných obciach

  • Vážna situácia bola 25. februára v obci Plášťovce, kde bolo ohrozených celkom desať rodinných domov, pri záchranných prácach bolo použitých 400 vriec s pieskom. Vodný tok Litava zaplavil dvory a záhrady v obci. 
  • Jablonici došlo 25. februára k zaplaveniu polí, záhrad a verejného priestoru na ploche 22 ha. Na záchranné práce bolo použitých 450 vriec s pieskom a hasičské vozidlo dobrovoľného hasičského zboru. 
  • Mimoriadna situácia bola 25. februára vyhlásená aj obci Ipeľský Sokolec (okres Levice), kde vysoká hladina podzemných a povrchových vôd spôsobila kontamináciu studní v dedine, a tým ohrozenie zdravia obyvateľstva. Hygienici zakázali používať vodu zo studní. Zásobovanie je zabezpečené dovozom v cisternách.  
  • V obci Liptovský Ondrej 26. februára zaplavilo jeden obytný dom a vytopilo 10 obytných domov, bol zanesený a zničený odvodňovací kanál, poškodená miestna komunikácia v dĺžke cca 260 m a verejný vodovod.
  • Vodný tok Ipeľ na stanici Vyškovce (okres Levice) 28. februára v ranných hodinách dosiahol úroveň 3. stupňa povodňovej aktivity (bez vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity). V obci Vyškovce nad Ipľom vodný tok prelieval miestnu komunikáciu aj most. Na mieste museli byť zvýšené brehy pomocou vriec s pieskom, obidva úseky boli  dočasne uzavreté.  V popoludňajších hodinách začal tok v obci kulminovať. 1. marca k 12.00 sa hladina toku znížila na úroveň zodpovedajúcu 2. stupňu povodňovej aktivity.

Povodňová situácia na Slovensku bola k 1. marcu 2013 stabilizovaná, v postihnutých regiónoch sa neočakáva ďalší vzostup vodných hladín.

Pod mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Vyhlasuje a odvoláva sa prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Tretí stupeň charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.