Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Pre topenie snehu a dážď vyhlásili 2. a 3. stupeň povodňovej aktivity v trinástich lokalitách

21. 02. 2023

3-povoden v okrese Banovce nad Bebravou-27.07.2014

Pre nadmerné topenie snehu v súvislosti s vyššími teplotami a tiež v dôsledku zvýšeného úhrnu zrážok eviduje Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Sekcie krízového riadenia MV SR v obciach na území SR vyhlásených 12 druhých stupňov povodňovej aktivity a v jednom prípade tretí stupeň v povodňovej aktivity. 
 
Zaplavené boli zväčša miestne komunikácie, či dvory a nižšie položené časti rodinných domov, pričom boli znečistené nánosmi bahna, štrku a kameňa.

Pri záchranných prácach išlo najmä o prečistenie priepustov, zachraňovanie majetku obcí a ich obyvateľov a odstraňovanie naplavenín. Dobrovoľné hasičské združenia v mnohých prípadoch odstraňovali prekážky vo vodnom toku, odvádzali vodu z povodňou zaplavených území a provizórne sprietočňovali zanesené korytá vodných tokov.

Obce v ktorých je vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity:

 • Valaská Belá
 • Košecké Podhradie
 • Oravská Jasenica
 • Liptovský Mikuláš
 • Beňadiková
 • Teplička nad V8hom
 • Banská Bystrica
 • Dolinka
 • Veľká Ves nad Ipľom
 • Malá Ida
 • Stebnícka Huta
 • Spišská Teplica

III. stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený v obci Šuňava /okres Poprad/.