Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového volania 112 /11. február/ pripravilo ministerstvo vnútra osvetové aktivity

07. 02. 2023

112logo-great

Aj keď znalosti obyvateľstva o záchranných zložkách a tiesňových číslach sú podľa prieskumu Eurobarometra  veľmi dobré, ministerstvo vnútra SR bude vo zvýšenej miere pokračovať v preventívno-výchovnej činnosti na úseku integrovaného záchranného systému.

Je dôležité zvyšovať povedomie o pomoci v tiesni, o rozpoznávaní ohrozenia a mimoriadnych udalostí, o pripravenosti na krízové situácie či o znižovaní neoprávnených volaní na tiesňové čísla,"  povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Počet volaní na tiesňovú linku každoročne prevyšuje počet 900-tisíc. Z toho neoprávnených volaní bolo v roku 2020  41 %, v roku 2021 40 % a v roku 2022  počet neoprávnených volaní ešte klesol na 32 %. 

Tešíme sa z dobrých výsledkov a v našej  snahe, znižovať počet  neoprávnených volaní  chceme  pokračovať.  Darí sa nám to prostredníctvom osvety a dohovorom s opakovanými zneužívateľmi," vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

11. február, kedy si pripomíname Európsky deň tiesňového volania 112, je  skvelou príležitosťou na oboznámenie s fungovaním integrovaného záchranného systému.

V piatok 10. februára 2023 koordinačné strediská tiesňových liniek v mestách Trnava, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina navštívi celkovo 390 žiakov prvého stupňa základných škôl, v Žiline navštívia tamojšie oordinačné stredisko integrovaného záchranného systému študenti externého  štúdia fakulty bezpečnostného inžinierstva zo Žilinskej univerzity.

Pre žiakov je pripravený pestrý program. Oboznámia sa  sa s fungovaním čísla tiesňového volania 112 a s prácou operátorov na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému, budú si môcť vypočuť vybrané nahrávky a čaká ich tiež ukážka poskytovania prvej pomoci s praktickým nácvikom na figuríne.

V Žiline  pre  študentov zo Žilinskej univerzity pripravili prezentáciu výkonu činnosti na tiesňovej linke 112, ukážky vyťaženia volajúceho a manažmentu reakcie na poskytnutie pomoci v tiesni. Taktiež prednášku o vedomom i nevedomom zneužívaní tiesňových liniek vrátane kategorizácie  skupín obyvateľstva zneužívajúcich tiesňové linky. Čaká ich aj  prezentácia preventívnych opatrení na zníženie pomeru zneužívajúcich volaní vrátane zákonom stanovených represívnych opatrení, či porovnanie súčasného modelu integrovanej odozvy v SR s obdobnými modelmi v iných štátoch Európskej únie.

Zároveň ministerstvo vnútra pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového čísla 112 prostredníctvom sociálnych sietí zverejní vedomostný kvíz, pomocou ktorého si môžu overiť a zvýšiť úroveň vedomosti deti i dospelí.