Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Prvý kurz odbornej spôsobilosti operátorov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému

17. 04. 2023

112logo2

Ministerstvo vnútra v pondelok 17. apríla 2023 oficiálne spustilo prvý kurz odbornej spôsobilosti operátorov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému prijímajúcich hovory, SMS a eCall volania na európske číslo tiesňového volania 112. Kurz pripravila sekcia krízového riadenia v spolupráci so sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, Centrom vzdelávania a psychológie a záchrannými zložkami. 

Odbornú spôsobilosť operátorov koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému zaviedla ako nový inštitút novela zákona o integrovanom záchrannom systéme účinná od 1. apríla 2023. Podľa nových pravidiel musí mať odbornú spôsobilosť každý štátny zamestnanec zaradený na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému na okresnom úrade v sídle kraja. Pod odbornou spôsobilosťou môžeme rozumieť súhrn odborných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti koordinačného strediska.

Zámerom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie práce operátorov a prispôsobenie sa moderným európskym štandardom vzdelávania.

"Nové vzdelávacie stredisko vybavené na technologickej úrovni zodpovedajúcej európskym štandardom bude slúžiť pre kontinuálne uskutočňovanie odbornej spôsobilosti pre skvalitnenie práce operátorov, ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovanej pomoci v tiesni a zjednotenie práce na koordinačných strediskách," vysvetľuje štátny tajomník ministerstva vnútra Ľubomír Šablica.

Prvý kurz odbornej spôsobilosti operátorov IZS

Priestory a technické vybavenie tohto školiaceho strediska utvárajú tie najlepšie podmienky na vzdelávanie v tejto oblasti a simulujú prostredie a technické vybavenie koordinačných stredísk.

"Samotná odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou v trvaní dvoch týždňov v rozsahu 80 vyučovacích hodín a úspešným vykonaním odbornej skúšky. Obsah vzdelávania je rozdelený do teoretickej a praktickej časti,” uviedla generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.

Teoretická časť v rozsahu 25 vyučovacích hodín je venovaná oblastiam krízového riadenia, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a psychosociálnej podpory. Praktická časť  v rozsahu 55 vyučovacích hodín  sa zameria na praktický nácvik so systémom podpory a systémom varovania a vyrozumenia SEHIS.

Získať odbornú spôsobilosť takto môžu aj poslucháči 4. ročníka štúdia v odbore bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe na Akadémii Policajného zboru. Študenti budú mať možnosť naučiť sa všetko potrebné pre výkon práce operátora, čo im umožní získať jedinečnú pracovnú príležitosť v tejto oblasti.