Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Regionálne fórum o trvalo udržateľnom rozvoji

23. 03. 2019

20190325_135329

V dňoch 21 a 22.3.2019 sa v švajčiarskej Ženeve konalo ďalšie stretnutie Regionálneho fóra o trvalo udržateľnom rozvoji. Regionálne fórum je významnou platformou ponúkajúcou príležitosť pre diskusiu k problematike cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktorú organizuje UNECE v úzkej spolupráci s regionálnym systémom OSN. Regionálne fórum o trvalo udržateľnom rozvoji  nadväzuje na program Agendy 2030 a jeho ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v regióne EHK (Európska hospodárska komisia) OSN a skúma ich vykonávanie. Zameriava sa na praktické učenie s pridanou hodnotou a partnerským vzdelávaním a vytvára regionálny priestor na zdieľanie politických riešení, osvedčených postupov a výziev v oblasti implementácie SDG a pomáha identifikovať hlavné regionálne a subregionálne trendy. Ako medzivládny mechanizmus zvoláva Regionálne fórum EHK OSN v úzkej spolupráci s regionálnym systémom OSN a je otvorené účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane medzinárodných a regionálnych organizácií, občianskej spoločnosti, akademickej obce a súkromného sektora.

Slovenská republika bola tento rok poctená osobnou pozvánkou na moderovanie jedného z okrúhlych stolov k problematike klimatických zmien. Tejto funkcie sa úspešne zhostila Mgr. Ing. Dominika Reynolds zo sekcie krízového riadenia MV SR, ktorá okrem moderovania samotného stretnutia reprezentovala Slovensko a nadviazala kontakty na medzinárodnej úrovni.

Najbližšie sa bude v Ženeve konať Globálne fórum k problematike trvalo udržateľného rozvoja, významné stretnutie, súčasťou ktorého budú ministerské okrúhle stoly. Slovensko sa tohto stretnutia, ktoré sa bude konať v máji tohto roku, plánuje tiež zúčastniť. 

Sekcia krízového riadenia MV SR