Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Sanačné práce v Chemku Strážske pokračujú

18. 11. 2021

hasici-sudy-nakladanie4

Hasiči zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné odstránili ďalšie 200-litrové sudy s PCB látkami v lokalite „ošípáreň", ktoré obsahovali Delór 106 /derivát PCB využívaný ako plastifikátor do náterových hmôt a polymérových zmesí/, ako aj destilačné zvyšky z výroby PCB látok v tekutom stave. Počas prác v areáli bývalého závodu Chemko Strážske dosiaľ naplnili osem kontajnerov.

Podľa vyjadrenia veliteľa brigády pplk. JUDr. Mariána Pouchana budú práce pokračovať minimálne do konca novembra.

Medzi plastovými sudmi bolo aj osem kusov s vysokokoncentrovanou kyselinou chlórovodíkovou. Polovica tekutého objemu sudov preto musela byť odčerpaná a následne kvôli neutralizácii zasypaná vápencom. Sudy mohli byť potom bezpečne premiestnené do certifikovaných kontajnerov, ktoré majú objem viac ako 20-tisíc litrov.

Nakladanie sudov do kontajnerov

Odstránením sudov a vyrezaním kotercov si hasiči vytvorili dostatočný priestor na vyskladňovanie ďalších menších 50-litrových kovových sudov, z ktorých časť bola poškodená.

Nakladanie sudov do kontajnerov

V dôsledku vyliatia PCB látok a ich stuhnutia došlo k vytvoreniu rozmerného zlepenca, ktorý musia hasiči pomocou zbíjacieho kladiva a krompáčov rozbíjať na menšie kusy. Tie budú spolu s destilačnými zvyškami vyvezené nakladačom do kontajnera.

Nakladanie sudov do kontajnerov

Rýchla analýza obsahu sudov je možná vďaka mobilnému laboratóriu Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov, ktoré priebežne odoberá vzorky z obsahu sudov. Vďaka ich súčinnosti môžu hasiči vykonávajúci sanačné práce prispôsobiť ochranné a pracovné prostriedky látkam, s ktorými prichádzajú do styku.

Prečítajte si tiež: