Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Seminár modulov CO v Centre výcviku Lešť

04. 10. 2019

3_lest

V súvislosti s aktivitami modulov a expertov civilnej ochrany počas ich nasadenia v zahraničí, ako aj s úlohou a postavením Slovenskej republiky v  oblasti  poskytovania  zahraničnej  pomoci všeobecne, sekcia krízového riadenia MV SR zorganizovala v termíne 3. – 4.10.2019. v priestoroch vojenského Centra výcviku Lešť workshop (teoreticko – praktický seminár), zameraný prioritne na zdieľanie skúseností jednotlivých aktérov. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 50 odborníkov z rôznych oblastí, ktorí takto dostali jedinečnú príležitosť na stretnutie a prezentáciu vlastných pohľadov na danú problematiku.

Okrem samotného zdieľania praktických skúseností išlo počas seminára najmä o posilnenie vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, predstavujúc tak súčasne možnosť na zoznámenie sa jednotlivých odborníkov pôsobiacich v tejto sfére a identifikovanie ich potrieb. Účastníci boli okrem iného informovaní o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania medzinárodnej pomoci, o trendoch a aktualitách týkajúcich sa mechanizmu  EÚ v oblasti civilnej ochrany, o aktuálne prebiehajúcich a pripravujúcich sa cvičeniach civilnej ochrany, ako aj o pripravovanej legislatíve a programoch vzdelávania. Cieľovými skupinami seminára boli skupiny a jednotlivci, ktorí sa aktívne či pasívne zaoberajú poskytovaním medzinárodnej pomoci v rámci alebo mimo EÚ. Najväčšiu skupinu účastníkov tak predstavovali odborníci - členovia modulov CO (existujúcich, ako aj v procese zriaďovania) – Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Policajného zboru, Banskej záchrannej služby a Asociácie samaritánov SR; na stretnutí boli však prítomní aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR a českí kolegovia z MV - Generálneho riaditeľstva HZS ČR. Akademickú obec zastupovali kolegovia z Akadémie Policajného zboru a Žilinskej univerzity. Ďalšie veľmi užitočné uhly pohľadu na problematiku poskytli zástupcovia organizácií venujúcich sa európskym projektom a iní odborníci z praxe či súkromného sektora.

Prvý deň bol venovaný teoretickej časti a prezentácii modulov, druhý deň sa niesol v znamení praktických ukážok techniky nasadzovanej pri konkrétnych situáciách. Všeobecne sa ukázalo ako nadmieru potrebné organizovanie podobných seminárov, nakoľko periodickým stretávaním sa expertov aktívne sa zaoberajúcich touto problematikou sa umožní širokospektrálne rozšírenie vedomostí a všeobecne oboznámenie sa s aktuálnym dianím, čo môže byť dobre využité v ďalšej práci všetkých zúčastnených. 

Mgr. Ing. Dominika Reynolds
SKR MV SR