Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Spolupráca rezortu vnútra a Žilinskej univerzity v oblasti krízového riadenia sa prehlbuje

08. 03. 2023

uniza

Pri príležitosti rozšírenia zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR  a Žilinskou univerzitou v Žiline /UNIZA/ podpísanej štátnym tajomníkom Ľubomírom Šablicom a rektorom Žilinskej univerzity v Žiline Jánom Čelkom sa na pôde Sekcie krízového riadenia MV SR uskutočnilo stretnutie na expertnej úrovni.  

Generálna riaditeľka SKR Michaela Kaňová, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej, dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA Eva Sventeková a zástupcovia jednotlivých odborov sekcie krízového riadenia diskutovali o konkrétnych krokoch pri rozvíjaní spolupráce v oblastiach vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti a technického rozvoja. 

Stretnutie na pôde sekcie krízového riadenia

Nosnou oblasťou spolupráce je záujem oboch strán na skvalitňovaní odbornej spôsobilosti študentov a tým zabezpečenie kontinuálneho fungovania štátu po absolvovaní niektorého z odborov na úseku bezpečnostných vied s dôrazom na krízové riadenie a civilnú ochranu. 

Okrem odbornej praxe pri tvorbe dokumentov krízového riadenia a analýz bezpečnostných rizík  budeme klásť dôraz na aj na spoločné vzdelávacie aktivity. Novinkou je spolupráca aj pri simulovaných ukážkach zásahov zložiek IZS. Dôležitosť z úrovne sekcie krízového riadenia vnímame aj v možnej spolupráci v oblasti vedy, výskumu a inovácií,” uviedla generálna riaditeľka SKR Michaela Kaňová. 

Stretnutie na pôde sekcie krízového riadenia

Študenti budú mať možnosť konzultovať s vybranými pracovníkmi sekcie krízového riadenia svoje záverečné práce. Takýto krok bude mať priaznivý vplyv na dátové a informačné portfólio oboch strán, čo zefektívni nastavovanie procesov napríklad pri vytváraní krízových plánov až na úroveň samospráv. 

“Spolupráca s ministerstvom vnútra  na úrovni odborného vzdelávania jednoznačne zvyšuje odbornú spôsobilosť študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA. Je naším záujmom poskytovať kvalitných absolventov do pracovného prostredia tak, aby svojím pôsobením zvyšovali bezpečnosť Slovenska v oblastiach krízového riadenia a civilnej ochrany, požiarneho inžinierstva, či bezpečnostného manažmentu,” vysvetľuje prorektor Žilinskej univerzity v Žiline pre medzinárodné vzťahy a marketing Jozef Ristvej.