Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Svetový deň civilnej ochrany: 1. marec

01. 03. 2023

civilna-ochrana-marec2023 (1)

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Sekcie krízového riadenia a odborov krízového riadenia na okresných úradoch a súčasne dobrovoľníckych organizácii v rámci civilnej ochrany 24 hodín denne/7 dní v týždni chráni životy, zdravie a majetok  občanov Slovenska.

Pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany, ktorý si pripomíname 1. marca, rezort upriamil  pozornosť  verejnosti  na úlohy národných služieb  v oblasti civilnej ochrany.  V čase vzniku mimoriadnej udalosti či vyhlásenia mimoriadnej situácie  zabezpečuje varovanie obyvateľov, riadi a vykonáva záchranné práce, poskytuje núdzové ubytovanie, núdzové zásobovanie, vykonáva protiradiačné a protichemické a protibiologické opatrenia, zabezpečuje ukrytie či evakuáciu.

Na Slovensku sa nachádza približne 1500 odolných a plynotesných úkrytov, z toho približne jedna štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Tieto úkryty majú súhrnnú kapacitu okolo 250 tisíc ukrytých. Pre zvyšnú populáciu sa ráta s budovaním tzv. jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch a iných stavbách. V rámci celého Slovenska je takýchto ochranných úkrytov takmer 312-tisíc pre viac ako sedem a pol milióna ľudí," vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Jeden z týchto úkrytov v lokalite Pod Kalváriou v Prešove ministerstvo  vnútra sprístupnilo 30-tim  študentom strednej zdravotnej školy. V rámci prezentácie činnosti kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov (KCHL CO) získali poznatky z postupu varovania, evakuácie a ukrytia.  Oboznámili sa tiež s priestormi úkrytu, ako sa v úkryte správať  a čo si so sebou do úkrytu zabaliť.

Študenti               

Prehľad všetkých úkrytov podľa krajov dostupný na webovej stránke rezortu vnútra https://www.minv.sk/?Ukrytie

V rámci civilnej ochrany existuje  hneď niekoľko dôležitých pojmov, ktoré je dôležite poznať.

Mimoriadna udalosť vzniká: môže ísť  živelnú pohromu (prívalové dažde, povodne, krupobitie, zosuvy pôdy, snehové kalamity, veterné smršte a pod.), o  haváriu (únik nebezpečnej látky, požiare a výbuchy s únikom nebezpečných látok a pod.), o  katastrofu (porušenie vodných nádrží, havárie jadrových zariadení, letecké, železničné, cestné, lodné nehody spojené s požiarmi a s únikom nebezpečných látok a pod.), taktiež o ohrozenie verejného zdravia  II. stupňa (pandémia COVID-19, chemické biologické alebo fyzikálne ohrozenie zdravia veľkého počtu obyvateľstva a pod.), či hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republikyteroristický útok.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje, pričom ide o obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti, obdobie, počas ktorého sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia a obdobie, počas ktorého sa vykonávajú činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalosti.

Študenti

Zamestnanci civilnej ochrany sa v súčasnosti podieľajú  aj na zabezpečení  úloh súvisiacich   s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na celom území SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II stupňa pandémie COVID -19, vojnou na Ukrajine, nelegálnou migráciou, zemetrasením  v Turecku a Sýrii, či poskytovaním humanitárnej pomoci.

Rok 2022 bol z kontexte civilnej ochrany jedným z najťažších a v nasadení nepoľavujeme," povedala generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová.

Študenti

„Minulý rok sme na Slovensku zaznamenali 222 mimoriadnych udalostí  a 102-krát bola vyhlásená mimoriadna situácia. V úvode tohto roka sme len za január zaznamenali  41 mimoriadnych udalostí.  Riešili sa  snehové kalamity, povodne, zosuvy pôdy, požiare aj únik nebezpečnej látky," dodala vedúca oddelenia civilnej ochrany Sekcie krízového riadenia MV SR Denisa Holubčíková.