Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Trvalo udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia

29. 10. 2022

komisia_1285

Slovensko–poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu ukončila (28. 10. 2022) v Pezinku svoje dvojdňové v poradí 24. zasadnutie. Za účasti širokého spektra slovenských a poľských odborníkov jej rokovanie otvoril štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner, ktorý je zároveň predsedom slovenskej časti komisie. Poľskú delegáciu viedol predseda poľskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie a námestník štátneho tajomníka Ministerstva vnútra a správy PR Bartosz Grodecki. Témami stretnutia boli napr. vzájomná pomoc pri živelných pohromách, trvalo udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia či Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. 

Odborníci z pracovných skupín pre cezhraničnú dopravu, hospodársku spoluprácu, prácu a sociálnu politiku, vzájomnú pomoc pri katastrofách, ochranu životného prostredia ako aj spoluprácu územných
samospráv diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a aktivitách, ktoré sa im podarilo uskutočniť počas uplynulých rokov a zároveň hovorili o výzvach, smerovaní a cieľoch, ktoré pred nimi v súčasnosti stoja.

Komisia prijala informáciu, že v perspektíve začínajúceho programového obdobia 2021-2027, bude spolupráca naďalej pokračovať v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko napriek zníženému objemu financií. V perspektíve programového obdobia 2021-2027 bude financovanie Programu Poľsko-Slovensko zo strany Európskej únie približne na úrovni 130 miliónov
eur (178 miliónov eur v období 2014-2020). Napriek tomu zostáva Program  aj naďalej dôležitým impulzom pre rozvoj prihraničných oblastí a zároveň jedinečnou platformou pre realizáciu spoločných projektových cieľov. Komisia sa zároveň zhodla na tom, že samosprávy by mali pokračovať v prehlbovaní aktivít zameraných na trvalo udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia v kontexte cezhraničnej spolupráce a územného
plánovania.

Komisia tiež podporuje iniciatívu strán v oblasti výmeny skúseností a vývoja spoločných riešení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany ľudí počas katastrof, prírodných katastrof a iných vážnych nehôd. Komisia podporuje činnosť záchranných zložiek najmä v prihraničných regiónoch zameranú na posilnenie spolupráce pri predchádzaní
mimoriadnym situáciám a zvýšenie úrovne pripravenosti na spoločné zásahy pri odstraňovaní ich následkov vrátane boja s lesnými požiarmi.
Komisia podporuje iniciatívu strán na realizáciu spoločných projektov v rámci programu Interreg. Aktuálne sa pripravuje aktualizácia dokumentu „Metodické pokyny na spoluprácu Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky a hasičských jednotiek Poľskej republiky pri poskytovaní vzájomnej pomoci “ a Regionálnych zmlúv v rámci slovensko-poľskej medzivládnej dohody. Strany plánujú podpis dokumentov do ďalšieho zasadnutia Komisie.

Obe strany majú naďalej záujem upevňovať priateľské bilaterálne vzťahy a napredovať v rámci vzájomnej spolupráce. „Osobne dúfam, že bezprecedentná situácia ohľadom nedávneho obdobia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi
opatreniami sa už nezopakuje a nedôjde tak už k ďalším negatívnym vplyvom na rozvoj cezhraničnej spolupráce. Je dôležité, aby samosprávy pokračovali v prehlbovaní aktivít zameraných na udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia v kontexte cezhraničnej spolupráce a územného plánovania
.“ povedal štátny tajomník MV SR V. Leitner

25. zasadnutie komisie sa uskutoční  v roku 2023 na území Poľskej republiky