Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

V boji s novým koronavírusom štát plánuje využiť inteligentnú karanténu, ktorá by mala odbremeniť bezpečnostné a záchranárske zložky

14. 05. 2020

karantena-mobil-ilustr

Na boj s novým koronavírusom by sa mohla využívať aj inteligentná karanténa. Vláda SR vo štvrtok 14. mája 2020 schválila návrh zmien v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá by umožňovala ľuďom využívať mobilnú aplikáciu namiesto štátnej karantény. Parlamentu ju odporúča vláda schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

Predkladateľ novely očakáva, že nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie by odbremenila kapacity štátnych karanténnych zariadení. "Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény," uvádza sa v materiáli.

Aplikácia by mala byť poskytnutá bezodplatne. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou.

Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť. "Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasili s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie," uvádza sa v návrhu.

Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, bude  povinná počas trvania nariadenej izolácie:

  • nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
  • systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného zariadenia,
  • mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná,
  • povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia, 
  • umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
  • povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, či
  • zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.


Tvorcovia očakávajú pozitívny vplyv aj na rodinné prostredie a vzájomnú súdržnosť členov rodiny a ochranu seniorov, ktorí sú na ochorenie COVID-19 najzraniteľnejší.

Zdroj: TASR